Hvordan gener og livsstilsvalg påvirker levetiden

En ny studie ser på hvilke genetiske variasjoner og livsstilsfaktorer som påvirker vår levetid mest. Utdanning står for 11 ekstra måneder lagt til levetiden for hvert år med studier på toppen av grunnskolen.

Ny forskning har analysert genetiske og livsstilsrelaterte data for å forstå hvordan vår biologi og våre livsstilsvalg kan påvirke vår levetid.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Studien publisert i Nature tar sikte på å konsolidere vår forståelse av hvilke genetiske faktorer og livsstilsfaktorer som har en betydelig innvirkning på hvor lenge vi kan forvente å leve.

Forskningen – utført av forskere fra University of Edinburgh i Storbritannia – analyserte data hentet fra så mange som 25 forskjellige befolkningsstudier, over tre kontinenter. Europa, Australasia og Nord-Amerika.

«Kraften til store data og genetikk gjør det mulig for oss å sammenligne effekten av ulike atferd og sykdommer når det gjelder måneder og år med tapt eller oppnådd liv, og å skille mellom virkning og årsakseffekt», forklarer studiens medforfatter Prof. James Wilson.

Les videre under 

Ekstremt friske eldre mennesker har samme tarmmikrobiom …

Forskerne så på data samlet fra 606.059 personer. De studerte deltakerens genetiske uttrykk, samtidig som de tok hensyn til foreldrenes levetid.

For det første bemerket forskerne at variasjoner av to genetiske regioner kan påvirke vår levetid. En variasjon av den genetiske regionen HLA-DQA1 / DRB1, som er knyttet til immunsystemets funksjon, kan legge til ca 6 måneder i vår levetid.

Artikkelen fortsetter under

Samtidig kan en variasjon av LPA-genetisk strekk – som er involvert i regulering av blodkolesterol – ta omtrent 8 måneder av forventet levetid.

I deres studie sier forskerne at dette er første gang at rollen som disse genetiske variasjonene i sammenheng med levetid er bekreftet.

Andre genetiske egenskaper som foreskriver oss til forskjellige typer avhengighet eller til ulike sykdommer, er også skyld i redusert levetid.
En av de mest «farlige» genetiske predisposisjonene er den som dikterer en tilbøyelighet til nikotinavhengighet, noe som kan føre til lungekreft og andre lungesykdommer.

Å røyke en pakke med 20 sigaretter hver dag reduserer levetiden med rundt 6,8 år, fant forskerne.

Men de sa også at røykeavbrudd kunne reversere denne effekten, og tidligere røykere kan få en lengre levetid.

Overvekt er også en viktig faktor, da hver ekstra kilo ble funnet å redusere forventet levetid med 7 måneder.

Les videre under

Alt om hvordan fasting kan gi et lengre og sunnere liv

«Vi fant at det i gjennomsnitt å røyke en pakke om dagen, reduserer levetiden med 7 år, mens å miste 1 kilo vekt vil øke levetiden med 2 måneder.»

Andre interessante – og kanskje overraskende – funn av studien var knyttet til effekten av utdanning, spesielt læring utover grunnskoleårene.

Utdanning står for 11 ekstra måneder lagt til levetiden for hvert år med studier på toppen av grunnskolen.

Studien ble utformet for å eliminere forstyrrende variabler så mye som mulig, slik at årsakssammenheng, snarere enn korrelasjonsforhold, forhold mellom genetisk uttrykk, livsstilsvalg og forventet levealder kunne klart fastslås. Les studien i nature her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.