Hvordan grønn te kan hindre Alzheimers

Nå viser en ny studie hvordan en forbindelse i teen forstyrrer dannelsen av giftig plakk som bidrar til sykdommen.

Forskere fant at grønn te som inneholder polyphenol epigallocatechin gallate (EGCG) stopper dannelsen av beta-amyloid plakk – et kjennetegn ved Alzheimers sykdom – ved å forstyrre funksjonen av beta-amyloid oligomerer.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Forsker Giuseppe Melacini, leder av avdeling for kjemi og kjemisk biologi ved McMaster University i Canada, og kollegaer rapporterte nylig sine funn i Journal of the American Chemical Society.

Alzheimers sykdom er en progressiv neurodegenerativ tilstand preget av en nedgang i minne og kognitive evner, samt atferdsproblemer.

Det er anslått at nesten 50 millioner mennesker over hele verden lever med sykdommen. I 2050 forventes dette tallet å stige til 131,5 millioner.

De presise årsakene til Alzheimers sykdom forblir uklare, men det antas at beta-amyloid spiller en nøkkelrolle. Dette «klebrige» proteinet kan klumpe seg sammen, og danner plakk som forstyrrer kommunikasjonen mellom nerveceller.

Artikkelen fortsetter under

Den nye studien fra Melacini og hans team skildrer hvordan EGCG kan bidra til å forhindre beta-amyloidplakkdannelse, noe som bringer oss nærmere mulige forebyggingsstrategier for Alzheimers sykdom.

Forskerne kom til sine funn ved å bruke kjernemagnetisk resonans for å utforske hvordan EGCG kan påvirke dannelsen av beta-amyloidplakk.

Teamet forklarer at beta-amyloidmonomerer – som er små bundede molekyler – danner beta-amyloidoligomerer. Over tid kan disse oligomerer samle seg sammen og danne giftige beta-amyloidplakker.

I sin analyse fant Melacini og kolleger at EGCG hindrer at det blir skapt skadelige plakk.

Artikkelen fortsetter under

Mikronæringsstoffer og kosthold effektiv behandling av …

«På molekylært nivå,» forklarer Melacini, «tror vi EGCG undertrykker giftige oligomerer og forandrer deres evne til å vokse og samhandle med friske celler.»

Disse funnene støtter ikke bare tidligere studier som tyder på at EGCG kan bidra til å forhindre beta-amyloidplakkdannelse, men de kaster også nytt lys på mekanismene som ligger bak denne sammenhengen.

Basert på deres funn, foreslår forskerne at ekstrakter fra grønn te kan brukes til forebygging av Alzheimers sykdom. Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.