fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Mikronæringsstoffer og kosthold effektiv behandling av ADHD

En ny studie undersøkte om vitamin- og mineraltilskudd kan forbedre ADHD-symptomer, og resultatene er svært oppmuntrende. Denne og flere relevante studier med svært viktige funn.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er preget av hyperaktivitet, oppmerksomhetssvanskeligheter og impulsivitet. Selv om estimatene er forskjellige, antas ADHD å påvirke rundt 5 prosent av barna i USA.

ADHD øker sannsynligheten for at et barn vil oppleve problemer i skolen, og senere i livet er det mer sannsynlig at de utvikler rusmisbruk og har pågående psykiatriske problemer.

Medisiner som for noen minimerer noen av symptomene på ADHD er tilgjengelige, men bivirkningene kan være betydelige, og de gjør ikke en betydelig forskjell på langsiktige resultater.

I de siste årene har interessen for kosthold og dens innflytelse på ADHD økt voldsomt. For eksempel konkluderte en undersøkelse som ser på ungdoms kosthold at «vestlig kosthold kan være assosiert med ADHD.» Les studien her

På samme måte skrev forfatterne av en undersøkelse publisert av American Academy of Pediatrics de potensielle fordelene av kosthold på ADHD: 

«Våre data støtter tanken om at ikke bare bestemte næringsstoffer, men også hele kostholdet bør vurderes ved ADHD.»

Generelt har studier om forholdet mellom mikronæringsstoffer og ADHD konsentrert seg om å manipulere ett bestemt næringsstoff av gangen. Dette er generelt den beste metoden for vitenskapelig forskning: endre bare en variabel og måle utfallet.

Få ny forskning, kunnskap og info fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail.

meld deg på gratis her.

Forfatterne av denne studien hevder imidlertid at kroppen trenger en rekke mikronæringsstoffer for å fungere, hvorav mange samhandler med hverandre. De tror at endring av bare en kanskje ikke er det beste tiltaket i dette tilfellet.

For studien brukte Julia Rucklidge og hennes kolleger fra University of Canterbury i New Zealand Daily Essential Nutrients (DEN), som inneholder 13 vitaminer, 17 mineraler og fire aminosyrer. Deres studie var den første fullblindede randomiserte, kontrollerte studien av barn med ADHD som ikke tok medisinering.

Totalt var 93 barn i alderen 7-12 år involvert. Omtrent halvparten av dem fikk DEN, og de andre tok placebo i 10 uker. Resultatene ble publisert i Journal of Child Psychology and Psychiatry.

I løpet av studiens varighet samlet forskerne data fra leger, foreldre, lærere og deltakerne selv. De målte ADHD symptomer, generell funksjon og nedsatt funksjonsevne, nivåer av aggresjon, humør og emosjonell regulering.

Ifølge klinikernes vurderinger fikk 47 prosent av deltakerne som tok mikronæringsstoffer forbedret tilstand «mye» eller «veldig mye». Dette sammenlignes med 28 prosent i placebogruppen. Ingen i placebo-gruppen ble identifisert som å forbedre «veldig mye», sammenlignet med 11 prosent av de som mottok DEN.

Dessuten viste 32 prosent av deltakerne som mottok mikronæringsstoffer økt oppmerksomhet, sammenlignet med 9 prosent i placebogruppen. Det var ingen forskjeller målt i hyperaktivitet eller impulsivitet.

Og i forhold til placebo forbedret mikronæringsstoffer deltakernees kontroll over følelser, aggresjon og generell funksjon, ifølge rapporter fra leger, foreldre og lærere. Forfatterne skriver om forbedringer i humøret:

«Dobbelt så så mange av barna som gikk inn i forsøket med alvorlig mental dysregulering, og ble tilført tilskudd av mikronæringsstoffer, viste en klinisk signifikant forbedring i emosjonell dysregulering sammenlignet med placebo (41 prosent mot 20 prosent).»

Dette er ikke første gang at vitamin- og mineraltilskudd har blitt funnet å påvirke ADHD positivt. Flere studier er underveis, og selv om ADHD er et komplekst problem, kan denne relativt enkle intervensjonen være svært effektiv. Les studien her

Mentale tilstander, mikrobiomet og kosthold

Vi publiserte nylig en ny artikkel videreformidlet fra publikasjonen Nature som beskriver den viktige rollen kosthold og mikronæringsstoffer har på mikrobiomet – og videre påvirker mentale tilstander som ADHD.

Forskerne gjorde i denne studien et forsøke hvor de tilførte barn med ADHD et tilskudd med mikronæringsstoffer.

Studien utført av forskere fra New Zealand tyder på en mekanistisk interaksjon mellom mengden av bakteriestammen Actinobacteria og ADHD, som kan ha potensielle implikasjoner for å modulere og regulere ADHD-atferd.

De fant ikke noen strukturell endring av mikrobiomet men de observerte store endringer blant enkelte grupper mikrober i behandlingsgruppen, og viste ingen gjennomsnittlig endring i placebogruppen. 

Forskerne observerte endringer av bakteriestammene Actinobacteria, Bifidobacterium og Collinsella. 

Forskerne skriver at resultatene tyder på at tilskudd av mikronæringsstoffer potensielt kan brukes som en sikker terapeutisk metode for å modulere tarmbakterier, noe som kan ha potensielle implikasjoner for å modulere og regulere ADHD-atferd.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.