Ny forskning viser at Sink kan være svært viktig for hjernen

Ny norsk forskning vekker internasjonal oppsikt. Viser at Sink-binding er viktig for å regulere pH-nivåene i hjernen og hjernens funksjon og helse.

Forskningslederen uttaler at «Sink kan spille en nøkkelrolle i reguleringen av pH i hjernen og har derfor implikasjoner for hjernens funksjon og helse. »

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Resultatene kommer som en av de første studiene som direkte kobler sinkbinndinger til bikarbonattransportører. The Morth Group, ledet av J. Preben Morth, publiserte nylig funnene i Scientific Reports. Gruppen er tilknyttet Senter for Molekylærmedisin, og studerer strukturen og funksjonen til membranproteiner og deres interaksjon med lipider i den biologiske membranen.

Artikkelen fortsetter under

Når vi inhalerer, distribueres oksygen via våre røde blodlegemer til hver levende celle i kroppen vår. Menneskeceller bruker oksygen til å produsere adenosintrifosfat (ATP) – molekylet som kalles kroppens drivstoff og som driver vitale prosesser i cellene, slik som å opprettholde virksomheten i membranene i cellene som gjør at vi kan tenke og føle.

ATP-generasjon er direkte knyttet til sitronsyre-syklusen, noe som fører til fullstendig nedbryting av næringsstoffer. Denne prosessen genererer til slutt karbondioksid (CO2) som det endelige avfallsproduktet, som vi puster ut.
Men før vi kan puste ut overflødig CO2, er dette viktige molekylet involvert i en av de viktigste biologiske funksjonene i kroppen vår: det regulerer pH i cellene våre. Denne prosessen er utrolig viktig; hvis pH i og rundt cellene våre er lavere enn 6,8 eller høyere enn 7,8, er vi i fare for å dø på grunn av celledød og vevskader.

Les mer under

Sink kan stoppe vekst av kreftceller, viser studie

Et eksempel på hvor viktige pH-nivåer er for helsen vår, er demonstrert av det faktum at pH-nivåene i blod fra navlestrengen alltid testes hos nyfødte barn. En lav pH-verdi er korrelert med lav oksygenforsyning under fødselen, noe som kan føre til alvorlig hjerneskade.
Når det dannes i vann, dannes CO2 bikarbonat (HCO3-) og transporteres av spesifikke transportproteiner over cellemembranen. Denne studien beskriver at sink sannsynligvis interagerer med proteiner som letter transporten av HCO3-gjennom membranen.

Les mer under

Lave nivåer av sink forbundet med hjertesykdom.

Denne sinkbindingen spiller derfor en viktig rolle i sensing og regulering av cellulær pH, spesielt i transportørene som finnes i nevroner i den menneskelige hjerne. Dette er en av de første studiene som direkte forbinder sinkbinding med bikarbonattransportører.

Preben Morth, konsernleder ved NCMM kommenterer: «Dette er et grunnleggende forskningsprosjekt, og på dette stadiet er det vanskelig å forutsi hva de medisinske konsekvensene vil være. Det er imidlertid sannsynlig at sink kan spille en nøkkelrolle i reguleringen av pH i hjernen og har derfor implikasjoner for hjernens funksjon og helse. »
Resultatene er nylig publisert i Scientific Reports fra Nature Publishing Group. Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin.  Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.