Presisjonsmedisin i behandling av kroniske sykdommer

Presisjonsernæring og presisjonsmedisin er en fremvoksende terapeutisk tilnærming som tar hensyn til individets genetiske og epigenetiske opplysninger, samt alder, kjønn eller fysiopatisk status.

Kroniske sykdommer, inkludert fedme, er noen av hovedårsakene til sykdom og dødelighet i de fleste land. En ny omfattende studie publisert i Journal og Nutrugenetics and Nutrigenomics gir en guide til mulig behandling av kroniske sykdommer med presisjons-ernæring.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Presisjonsmedisin eller persontilpasset medisin refererer til sykdomsbehandling basert på individuelle forskjeller, som genetisk profil, fenotype, kjønn, mikrobiom og miljøfaktorer. I denne sammenhengen er presisjonsnæring en viktig del av presisjonsmedisin som kan bidra til å fastlegge ernæringsanbefalinger for bestemte undergrupper i stedet for konvensjonelle populasjonsbaserte råd.

Artikkelen fortsetter under

Fraværet av relevante fremskritt i konvensjonelle behandlingstilbud til tross for vedvarende innsats kan delvis forklares ved at dagens strategier er basert på ernæringsanbefalinger for generelle populasjoner, og ikke vurderer påvirkning av genetiske / epigenetiske faktorer og deres interaksjon med miljøet (hovedsakelig kosthold og fysisk aktivitet ). Presisjons-ernæring er en viktig del av persontilpasset medisin og en ny tilnærming til forebygging og behandling av sykdommer som tar hensyn til genetisk / epigenetisk informasjon, samt alder, kjønn, fysiopatologisk status og miljøspørsmål, inkludert livsstil.

Artikkelen fortsetter under

Sammenhengen mellom psykiske lidelser og biokjemiske ub …

Gjennom de siste årene har genomforskning bidratt til en bedre forståelse av hvordan genetiske varianter og epigenetiske modifikasjoner er involvert i utviklingen av ulike patologiske forhold og måten de kan modifisere respons på terapi. Denne kunnskapen har ført til forskning på genetiske og epigenetiske biomarkører for å forutse risikoen for å utvikle kroniske sykdommer. Et annet potensielt terapeutisk mål er bruk av ernæringsmessige inngrep basert på visse næringsstoffer og bioaktive diettforbindelser som kan modifisere epigenetiske markører og genuttrykk.

Disse vitenskapelige fremskrittene er banebrytende for utformingen av innovative strategier for forebygging og behandling av fedme og andre kroniske sykdommer med genetiske faktorer med presisjons-ernæring. Les hele guiden her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.