Sammenhengen mellom pyrroler og psykisk sykdom

En studie utført ved Riordan Clinic beskriver sammenhengen mellom Pyrroler og psykisk sykdom.

Interessen for pyrroler som markører for psykisk sykdom startet med Dr. Abram Hoffers oppdagelse av «Mauve Factor» hvor pyrroler var fremtredende i urinprøver ved schizofreni.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Etter en omfattende innsats fant forskerne at «Mauve Factor» var utløst av hydroksyhemopyrrolin (HPL). Hoffer hevdet at HPL hadde en tendens til å reduseres når en pasient fikk en forbedret tilstand fra sykdom, og økte når sykdommen kom tilbake. Dessuten ble behandlinger med vitamin B6 og sink rapportert å redusere HPL nivåer og var assosiert med forbedret tilstand.

Det anerkjente Walsh Research Institute beskriver tilstanden:

Et vanlig trekk ved mange tilstander og følelsesmessige forstyrrelser er pyroluri, en medfødt feil i pyrrolkjemi som resulterer i en dramatisk mangel på sink og vitamin B-6. Vanlige symptomer inkluderer eksplosivt temperament, følelsesmessige humørsvingninger, dårlig korttidshukommelse og hyppige infeksjoner. Disse pasientene er lett identifisert ved deres manglende evne til å få farge i solen, dårlig drømmehukommelse, unormal fett-distribusjon og følsomhet overfor lys og lyd. Laboratorietesten analyserer pyrrolnivå i urin. Behandlingen fokuserer på normaliserende blodnivåer av B-6 og sink.

Noen psykiatere har brukt HPL som et klinisk verktøy for å diagnostisere og følge utviklingen eller remisjonen av psykisk sykdom.

Artikkelen fortsetter under

Data fra tidligere studier antyder at rundt en tredjedel av de undersøkte schizofreni-pasientene hadde forhøyede pyrroler, men høye urin HPL-nivåer var ikke begrenset bare til schizofreni, da en rekke tilstander og spesielt stress er forbundet med urinpyrrol utskillelse.

I denne studien analyserte de nivået av pyrroler hos 148 pasienter med schizofreni, 135 pasienter med bipolar lidelse, 97 pasienter med depresjon og 119 pasienter med ADHD og sammenlignet disse dataene med resultatene hos pasienter uten mentale lidelser og friske frivillige.

Artikkelen fortsetter under

De vanligste kjemiske ubalansene ved psykiske probleme …

Ifølge studien hadde urinpyrrolkonsentrasjonene en tendens til å være høy hos pasienter med psykiske lidelser, men forhøyet nivå av pyrroler var ikke spesifikt for bare disse pasientene. Funnene tydet på en allergi-relatert komponent da forhøyede pyrrolnivåer var signifikant mer utbredt hos personer med forhøyede histaminverdier. Intestinale bakterier, eller ubalanser i intestinal bakteriell metabolisme, ble også funnet basert på forholdet mellom forhøyede pyrrolnivåer og forhøyninger i indicaner og urobilinogener.

I tillegg viste studien at personer med alvorlig forhøyede pyrrolnivåer hadde for lite av næringsstoffene som sink, vitamin B3 og vitamin C.

Forskerne konkluderer med forhøyet pyrrolutskillelse ved psykisk sykdom -men kan også være en bestanddel ved sykdom generelt. Les hele studien her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.