fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Sammenhengen mellom pyrroler og psykisk sykdom

En studie utført ved Riordan Clinic beskriver sammenhengen mellom Pyrroler og psykisk sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Clevend Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant publisert forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi understreker at vil vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Interessen for pyrroler som markører for psykisk sykdom startet med Dr. Abram Hoffers oppdagelse av «Mauve Factor» hvor pyrroler var fremtredende i urinprøver ved schizofreni.

Etter en omfattende innsats fant forskerne at «Mauve Factor» var utløst av hydroksyhemopyrrolin (HPL). Hoffer hevdet at HPL hadde en tendens til å reduseres når en pasient fikk en forbedret tilstand fra sykdom, og økte når sykdommen kom tilbake. Dessuten ble behandlinger med vitamin B6 og sink rapportert å redusere HPL nivåer og var assosiert med forbedret tilstand.

Det anerkjente Walsh Research Institute beskriver tilstanden:

Et vanlig trekk ved mange tilstander og følelsesmessige forstyrrelser er pyroluri, en medfødt feil i pyrrolkjemi som resulterer i en dramatisk mangel på sink og vitamin B-6. Vanlige symptomer inkluderer eksplosivt temperament, følelsesmessige humørsvingninger, dårlig korttidshukommelse og hyppige infeksjoner. Disse pasientene er lett identifisert ved deres manglende evne til å få farge i solen, dårlig drømmehukommelse, unormal fett-distribusjon og følsomhet overfor lys og lyd. Laboratorietesten analyserer pyrrolnivå i urin. Behandlingen fokuserer på normaliserende blodnivåer av B-6 og sink.

Noen psykiatere har brukt HPL som et klinisk verktøy for å diagnostisere og følge utviklingen eller remisjonen av psykisk sykdom.

Data fra tidligere studier antyder at rundt en tredjedel av de undersøkte schizofreni-pasientene hadde forhøyede pyrroler, men høye urin HPL-nivåer var ikke begrenset bare til schizofreni, da en rekke tilstander og spesielt stress er forbundet med urinpyrrol utskillelse.

I denne studien analyserte de nivået av pyrroler hos 148 pasienter med schizofreni, 135 pasienter med bipolar lidelse, 97 pasienter med depresjon og 119 pasienter med ADHD og sammenlignet disse dataene med resultatene hos pasienter uten mentale lidelser og friske frivillige.

Ifølge studien hadde urinpyrrolkonsentrasjonene en tendens til å være høy hos pasienter med psykiske lidelser, men forhøyet nivå av pyrroler var ikke spesifikt for bare disse pasientene. Funnene tydet på en allergi-relatert komponent da forhøyede pyrrolnivåer var signifikant mer utbredt hos personer med forhøyede histaminverdier. Intestinale bakterier, eller ubalanser i intestinal bakteriell metabolisme, ble også funnet basert på forholdet mellom forhøyede pyrrolnivåer og forhøyninger i indicaner og urobilinogener.

I tillegg viste studien at personer med alvorlig forhøyede pyrrolnivåer hadde for lite av næringsstoffene som sink, vitamin B3 og vitamin C.

Forskerne konkluderer med forhøyet pyrrolutskillelse ved psykisk sykdom -men kan også være en bestanddel ved sykdom generelt. Les hele studien her

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har allerede jobbet med dette fokus og persontilpasset medisin i mange år. Les våre artikler om persontilpasset medisin og fremtidens helsevesen her. 

Det som skjer med miljøet – skjer også med oss mennesker.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som i hovedsak står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

I Funksjonellmedisinsk Institutt AS har vi tatt dette komplekset på alvor og har gjennom mange år utviklet et eget program, Helseforbedringsprogrammet, hvor man kan lære- og få undervisning om sin egen helstilstand, miljøfaktorene som påvirker og de mulige interaksjonene med tarmen m.m. Og på den måten ha mulighet for å ta ansvar for sin egen helseforbedringsprosess.

På linje med flere av de fremste sykehusene i verden.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Også flere av de andre mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og nevnte Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. 

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform spesielt utviklet for persontilpasset medisin. Les mer om Helseforbedringsprogrammet vårt her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? 

BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.