Sammenheng mellom sopp i tarmen og fedme

En ny studie publisert i mSphere antyder at tarmsopp kan være like viktig som bakterier for å forstå fedme og metabolsk helse.

Forskningen ble ledet av Dr. Cheryl Gale, en professor ved Universitetet i Minnesota i Minneapolis. Tarmbakterier og sopp påvirker hverandre i et komplekst samspill, og en høy fett diett påvirker denne dynamikken, ifølge ny forskning.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Som Dr. Gale og hennes kolleger forklarer, har tidligere forskning vist at fedme er forbundet med endringer i tarmbakterier. De fleste studier har derfor fokusert på hvordan et fettfattig diett endrer tarmmikrobiomet.

Den nye studien tar sikte på å fylle dette gapet i forskningen, særlig siden tarmsopp i nylige studier har vist seg å påvirke tarmbetennelse.

Les mer under

Sopp og bakterier spiller en nøkkelrolle i utvikling a …

Etter å ha analysert bakterie- og soppmikrobiotaen, fant forskerne at individene som ble foret med fettfattig diett, hadde «vesentlig forskjellige bakterie- og soppsammensetninger enn de som hadde en vanlig diett.»

For eksempel, om bakteriesammensetningen, fant studien en økning i Firmicutes og reduksjon i Bacteroidetes som respons på fettfattig diett.» Og som forfatterne forklarer, er dette i tråd med tidligere funn.

Når det gjelder sopp, fant forskerne at de som fikk en standard diett, hadde en økning av sopp.

Artikkelen fortsetter under

Studieforfatterne sier:

«Denne studien viser at sopp og grenseinteraksjoner forstyrres av fettfattig diett, og dermed støtter inkludering av soppanalyser i studier som søker å oppdage nye forbindelser mellom det intestinale mikrobiomet og metabolsk helse .»

«Disse resultatene tyder på at sopp har en viktig rolle i sammenhengen mellom tarmmikrobiomet og fedme.»

Dr. Gale bemerker at soppens rolle i forståelse av fedme har blitt forsømt i forskningsmiljøet, og at de tilgjengelige studiene må gjenspeile behovet mer oppmerksomhet på sopp. Les studien her

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Vi har et høyt kvalifisert team med erfarne leger. BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING FOR Å AVKLARE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG.

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden som Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne avdelinger for Funksjonell medisin. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og det norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.