fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hygienehypotesen for autoimmune og allergiske sykdommer styrkes

Endringer i livsstil i industrialiserte land har ført til en reduksjon av mikrober og er i stadig flere studier forbundet med økningen av allergiske og autoimmune sykdommer, i henhold til hygienehypotesen.

Hygienhypotesen er basert på epidemiologiske data, særlig migrasjonsstudier, som viser at individer som migrerer fra lav forekomst til et høyt forekomstland, erverver immunforstyrrelsene med høy forekomst i første generasjon.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Underliggende mekanismer er flere og komplekse. Disse mekanismene kan stamme fra endringer i mikrobiota forårsaket av endringer i livsstil, særlig i inflammatoriske tarmsykdommer. Samlet sett åpner disse dataene for nye terapeutiske perspektiver i forebygging av autoimmune og allergiske sykdommer.
Endringer i livsstil i industrialiserte land har ført til en reduksjon av de mikrobene og er forbundet med økningen av allergiske og autoimmune sykdommer, i henhold til hygienehypotesen. Hypotesen ble først foreslått av Strachan, som observerte en korrelasjon mellom høysnue og antall eldre søsken når de fulgte mer enn 17 000 britiske barn født 1958.
Artikkelen fortsetter under

Studier publisert i 2010 foreslo for første gang at det var mulig å forlenge hypotesen fra allergier, til autoimmune sykdommer som type 1 diabetes eller MS og andre. Den ledende ideen er at noen mikrober  – spesielt de som utviklet seg sammen med oss ​​- er i stand til å beskytte oss mot et stort spekter av immunforstyrrelser. Denne vurderingen understøtter på en kritisk måte nyere epidemiologiske og immunologiske data, samt kliniske studier som bekrefter hygienehypotesen.
I 1998 led om lag en av fem barn i industrialiserte land av allergiske sykdommer som astma, allergisk rhinitt eller atopisk dermatitt. Denne andelen har økt de siste 10 årene, og astma har blitt et «epidemisk» fenomen. Utbredelsen av atopisk dermatitt har doblet eller tredoblet seg i industrialiserte land de siste tre tiårene, og påvirker 15-30% av barn og 2-10% av voksne. Parallelt er det også en økning i utbredelsen av autoimmune sykdommer, som nå skjer tidligere i livet enn tidligere, å er et alvorlig folkehelseproblem i enkelte europeiske land.
Artikkelen fortsetter under

Forekomsten av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt øker også. Bedre diagnostiske metoder kan ikke forklare den markante økningen i immunologiske tilstander som har utviklet seg over en kort tidsperiode i disse landene, skriver forskerne.
Ny forskning fra MIT og Harvard støtter «hygienehypotesen», som viser hvordan forskjeller i bakterielle samfunn som finnes i spedbarnsmikrobiomet i vestlige versus utviklingsland, kan påvirke menneskets immunrespons.
Hygienehypotesen er basert på premisset om at eksponering for patogener tidlig i livet faktisk er gunstig for utdanningen og utviklingen av det menneskelige immunsystemet, og at sanitære forhold i «vestlige» land ironisk nok hindrer vår naturlige immunitet.
Artikkelen fortsetter under

Forskerne sier: «Hvis du ser over hele verden geografisk hvor forekomsten av autoimmun sykdom og allergi er høy (og det er for det meste i den vestlige verden, Amerika og Europa osv.)
Og deretter ser på et kart som viser hvor diarésykdommer og bakterielle infeksjoner oppstår. Det ser ut til at eksponering for bakterier og andre mikrober kan spille en sentral rolle for immunforsvaret, og at vi kanskje kan forstå hva denne rollen er ved å studere det menneskelige mikrobiomet, sier Aleksandar Kostic, en postdoktor i laboratoriet av Ramnik Xavier på Broad Institute of MIT og Harvard.
Ved å se på tarmmikrobiomene fra spedbarn fra tre forskjellige land, avslørte teamet bevis som ikke bare støtter hygienehypotesen, men peker også på samspillet mellom bakteriearter som i hvert fall delvis kan utgjøre forskjellen i immunforstyrrelser sett i vestlige samfunn.
Grensen mellom Finland og Russisk Karelia skiller to sterke kontrasterende økonomier. Nærliggende, rett over den finske bukta, er Estland, et land som har sett rask økonomisk vekst og økt levestandard siden oppløsningen av Sovjetunionen for tjue år siden.
I tråd med hygienehypotesen er forekomsten av autoimmune sykdommer seks ganger lavere i russisk karelia enn i Finland, selv om det er liten forskjell mellom de to populasjonene i frekvensen av de genetiske risikofaktorene som predisponerer individer for eller beskytter dem mot sykdom. Og Estland har sett at forekomsten av autoimmun sykdom øker lineært med at økonomien har forbedret seg de siste to tiårene.
Artikkelen fortsetter under

Ved å karakterisere det mikrobielle innholdet i avføringprøvene fra 200 spebarn i regionen, fant teamet et skarpt skille mellom mikrobiomer fra finske og estiske spedbarn og deres russiske karelske naboer: Russisk karelske spedbarn hadde en overrepresentasjon av Bifidobacterium tidlig i livet og en overordnet større variasjon i deres mikrobiomer i løpet av de tre årene at prøvene ble samlet inn.
«Vi kan bare spekulere på hvorfor denne forskjellen i bakteriepopulasjoner eksisterer, det vi kunne vise var hvilke implikasjoner forskjellen i befolkninger kan ha», sier Tommi Vatanen, Men vi fant at hvis du blander Bacteroides med E. coli, kan det faktisk hemme de immunaktiverende egenskapene av E. Coli, og vi mistenker at dette kan få konsekvenser for utviklingen av immunforsvaret, «forteller Vatanen.» I de finske og estiske spedbarnene er tarmmikrobiomet immunologisk stille, sier Kostic. «Vi tror at dette senere gjør dem mer utsatt for sterke inflammatoriske stimuli.»
Forskerne bemerker at ved å fremheve viktige prinsipper om forholdet mellom sunn immunsystemutvikling og eksponering for patogener – enten gjennom hudkontakt med «skitne» overflater eller gjennom luften på grunn av nærhet til kjæledyr eller husdyr – kan funnene spore refleksjon om hvordan mennesker samhandler med deres miljø.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.