Hygienehypotesen for autoimmune og allergiske sykdommer styrkes

Endringer i livsstil i industrialiserte land har ført til en reduksjon av mikrober og er i stadig flere studier forbundet med økningen av allergiske og autoimmune sykdommer, i henhold til hygienehypotesen. Hygienhypotesen er basert på epidemiologiske data, særlig migrasjonsstudier, som viser at individer som migrerer fra lav forekomst til et høyt forekomstland, erverver immunforstyrrelsene med … Fortsett å lese Hygienehypotesen for autoimmune og allergiske sykdommer styrkes […]

Les mer…