Betennelse kan bidra til utvikling av Alzheimers

Inflammatoriske mekanismer forårsaket av hjernens immunsystem kan bidra til fremdriften av Alzheimers sykdom, ifølge ny forskning. Disse funnene gir ny innsikt i patogenetiske mekanismer med potensial for å behandle Alzheimers.

Ifølge en studie av forskere fra det tyske senteret for neurodegenerative sykdommer (DZNE) og universitetet i Bonn, som nå er publisert i Nature, kan inflammatoriske mekanismer forårsaket av hjernens immunsystem bidra til fremdriften av Alzheimers sykdom.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Disse funnene, som er resultat av en serie laboratorieforsøk, gir ny innsikt i patogenetiske mekanismer som antas å ha potensial for å forhindre utvikling av Alzheimers før symptomer manifesterer seg. Institusjoner fra både Europa og USA bidro til resultatene.

Alzheimers sykdom er en neurodegenerativ tilstand som til slutt fører til demens. En effektiv behandling eksisterer ikke ennå. Sykdommen er forbundet med avvikende aggregering av små proteiner kalt «Amyloid-beta» (Abeta) som akkumuleres i hjernen og ser ut til å skade neuroner. I de senere år har studier vist at forekomster av Abeta, kjent som «plakk», utløser inflammatoriske mekanismer i hjernens medfødte immunsystem. Men de nøyaktige prosessene som fører til nevrodegenerasjon og progresjon av patologi har hittil ikke blitt fullstendig forstått.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

«Deposisjon og spredning av abeta-patologi gjør at vi sannsynligvis kan forutse forekomsten av kliniske symptomer som hukommelseproblemer flere tiår i forveien. Derfor kan en bedre forståelse av disse prosessene være en nøkkel for nye terapeutiske tilnærminger. Slike behandlinger vil være målrettet mot Alzheimer på et tidlig stadium før kognitiv svikt manifesteres, sier professor Michael Heneka, seniorforsker ved DZNE og direktør for avdelingen for neurodegenerative sykdommer og gerontopsykiatri ved universitetet i Bonn.

Prof. Heneka og kollegaer har tidligere undersøkt rollen som hjernens immunrespons har i progresjonen av Alzheimers. I den nåværende studien ble det påvist at «plakk» frigjøres fra aktiverte immunceller i hjernen, «microglia».

Les mer under

Nye viktige mekanismer funnet ved nevrodegenerative lid …

Videre gir funnene en direkte molekylær forbindelse til klassiske kjennetegn ved nevrogenerasjon. «Vi fant en direkte sammenheng mellom medfødt immunaktivisering og patologiens utvikling,» sier Heneka.

«Våre funn viser at betennelse er en sterk bidragsyter til sykdomsprogresjon,» Heneka sier. Derfor er målrettede tiltak mot denne immunresponsen en ny behandlingsmodalitet for Alzheimers. » Les studien i Nature her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.