fbpx

Sykehuset rangert som #2 i USA gjør som Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge

Cleveland Clinic sier undervisning kan være avgjørende for mennesker med kroniske tilstander.

På samme måte som oss på Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge så har et av de ledende klinikkene i verden, Cleveland Clinic i USA, nå startet opp en rekke programmer. Det er her stort fokus på gruppeundervisning  og opplæring. På samme måte som oss her i Norge, så mener den verdenskjente sykehus-giganten at undervisning er en nøkkelfaktor for at mennesker med kroniske sammensatte tilstander kan optimalisere helsa.

Cleveland Clinic er rangert som nummer to av alle helseinstitusjoner og sykehus i USA. De åpnet i 2014 avdelingen for funksjonell medisin, og pågangen var så stor at de raskt måtte flytte til nye lokaler. Når er avdelingen på 1600 kvm tett integrert  som en del av “main campus” på Cleveland.

Cleveland Clinic har oppnådd sine oppsiktsvekkende resultater gjennom hele tiden å være i front av utviklingen. Som sjefen for hele Cleveland Clinc, CEO Toby Cosgrove, sa ved åpningen av deres Funksjonellmedisinske avdeling:

“Vi må endre vår forståelse og behandling av sykdommer. Kroniske sykdommer er nå så utbredt og så kostbart at de truer med å ødelegge Amerikas bredere økonomiske helse.”

Cleveland Clinic Center for Functional Medicine har nå lansert et hovedprogram som de kaller “Functioning for life”, som er et program for mennesker med kroniske sammensatte tilstander. Dette minner mye om Helseforbedringsprogrammet hos Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Medisinsk Direktør ved Cleveland Clinic, Patrick Hanaway, rapporterer allerede om oppsiktsvekkende resultater. Han sier at de opplever at pasientene får både raskere og bedre resultater gjennom å få undervisning. Samt at motivasjonen for å gjennomføre de endringene som skal til blir langt enklere når man selv forstår hvorfor og hva man bør gjøre.

Her kan du se video hvor den medisinske direktøren på Cleveland Clinic beskrive programmene (Artikkelen fortsetter under):

Cleveland Clinic har nå startet opp en rekke programmer for mennesker med ulike typer kroniske tilstander. På samme måte som vi gjør hos oss i Norge – så vil man i kombinasjon med undervisning få muligheten til å få individuell oppfølging av lege eller helsecoach.

Og helsecoachen sin rolle har både hos oss i Norge og på flere og flere klinikker i USA en stadig mer sentral rolle i langvarige helseforbedringsprosesser. Helsecoachen er den som leder pasientene gjennom alle deler av programmene og vil kvalitetssikre prosessen for å sikre best mulig måloppnåelse. De hjelper til med ernæring, praktiske utfordringer, motivasjon og mentale prosesser.

Siden åpningen i slutten av 2014 har Cleveland Clinic behandlet mange tusen pasienter ved sitt funksjonellmedisinske enhet, og nådde raskt full kapasitet. Pågangen har vært enorm og de måtte raskt flytte til dobbelt så store lokaliteter. I 2015 kom pasientene fra 36 stater og 12 land. Senteret har til tider hatt en venteliste på over 10 000 personer.

Artikkelen fortsetter under

«Dette har vokst mye raskere og mer omfattende enn vi forventet,»

sier Dr. Hanaway, CFMs medisinske direktør og medstifter. Og avslutter:

«Vi har et stort antall mennesker som ønsker å motta tjenester fra oss, og etterspørselen overskrider våre ressurser og kapasiteter.»

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.