fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan overbevise skeptikere om ny kunnskap og vitenskap

Forskere fra universitetene Yale og Cambridge viser hvordan konservatives kjerneverdier og holdninger til ny kunnskap og vitenskap i sterk grad blir drevet av hva som er sosalt mest akseptert.

Nye studier viser at «sosiale fakta» endrer oppfatninger spesielt blant høyt utdannede konservative som er mer skeptiske til vitenskapelige fremskritt, for eksempel innen miljø og medisin.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
I den offentlige debatten og søken etter sannheten kan fakta polarisere mennesker med ulikt verdenssyn. Vitenskapelige beviser og nye funn utløser reaksjoner og spinn som ender opp med å forankre holdningene til motstridende politiske grupper.
Nyere undersøkelser tyder på at dette fenomenet faktisk er sterkere blant de med høyere utdanning, som lettere utvikler «motiverte resonnementer»: hvor data blir avvist eller vridd – bevisst eller på annen måte – for å underbygge et bestemt verdenssyn.
En ny studie publisert i tidsskriftet Nature Human Behavior finner at en type fakta kan bygge bro over kløften mellom de konservative og liberale. Og dermed trekke folks meninger nærmere den objektive sannheten.  I denne studien har forskerne sett på et av de mest polariserende problemene i amerikansk politikk: klimaendringer.
Artikkelen fortsetter under

Tidligere forskning har stort sett funnet at amerikanske konservative er mest skeptiske til klimaendringene. Likevel ved å presentere fakta i form av konsensus, som f.eks – «97% av klimaforskerne har konkludert med at menneskeskapt global oppvarming skjer»,  så endrer de konservative også sitt syn.
I et eksperiment med over 6000 amerikanske borgere fant psykologer at innføring av denne konsensusfaktoren reduserte polariseringen mellom høyere utdannede liberalister og konservative med rundt 50%, og økte de konservatives tro på menneskeskapte klimaendringer med 20 prosentpoeng.
Videre bekrefter den siste forskningen at skepsisen til klimaendringene faktisk har dypere røtter blant høyt utdannede konservative.
«Det store flertallet av mennesker vil være i samsvar med de gjeldene samfunnsstandardene, det er medfødt i oss som en svært sosial art,» sier dr. Sander van der Linden, studiens hovedforfatter fra University of Cambridge.
Artikkelen fortsetter under

Sykehuset rangert som #2 i USA gjør som Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge


«Informasjon som direkte truer folks verdenssyn, kan få dem til å reagere negativt og faktisk bli ytterligere forankret i deres tro. Denne «backfire-effekten» synes å være spesielt sterk blant høyt utdannede konservative når det gjelder omstridte utfordringer som for eksempel menneskeskapte klimaendringer, sier van der Linden.
«Det er mer akseptabelt for folk å endre sine oppfatninger til hva som er normativt i vitenskap og samfunn. Tidligere undersøkelser har vist at folk deretter vil justere sine kjerneverdier over tid for å matche. Dette er en mindre truende måte å endre holdninger på,  og unngå» backfire effekten «som kan oppstå når en persons verdenssyn er direkte utfordret.»
Forskerne fant at holdninger til vitenskapelige funn på klimaendringer blant konservative var i gjennomsnitt 35 prosentpoeng lavere (64%) enn den faktiske vitenskapelige konsensusen som er 97%.
Men når gruppen ble utsatt for det «sosiale faktumet» av den overveldende vitenskapelige enigheten, endret høyt utdannede konservative deres oppfatning av den vitenskapelige normen med 20 prosentpoeng til 83% – nesten på linje med liberalister.
Den ekstra negative effekten av konservatisme og høyere utdanning ble fullstendig nøytralisert gjennom eksponering for sannheten om vitenskapelig enigheten om menneskeskapte klimaendringer. Les studien her.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.