fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Svenske forskere: Sunt kosthold gir lykkeligere barn

Sunn mat er knyttet til bedre selvfølelse og færre følelsesmessige problemer, for eksempel å ha færre venner eller bli utsatt for mobbing, hos barn uavhengig av kroppsvekt, ifølge en studie publisert i  BMC Public Health.

Bedre selvfølelse er også knyttet til bedre etterlevelse av sunne spisestrategier, ifølge forskere fra Sahlgrenska akademiet, Göteborgs universitet.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Dr. Louise Arvidsson sier: «Vi fant at hos unge barn i alderen to til ni år er det en sammenheng mellom overholdelse av sunt kosthold og bedre psykologisk velvære, som inkluderer færre emosjonelle problemer, bedre forhold til andre barn og høyere selvtillit, to år senere i studieperioden. Våre funn tyder på at et sunt kosthold kan forbedre trivsel hos barn. »
7 672 barn i alderen 2 til 9 år fra åtte europeiske land – Belgia, Kypros, Estland, Tyskland, Ungarn, Italia, Spania og Sverige – har vært med i denne omfattende undersøkelsen. Forskerne fant at en høyere sunt kostholdsscore (HDAS) i begynnelsen av studieperioden var knyttet til bedre selvtillit og færre emosjonelle og problemer to år senere.
Artikkelen fortsetter under
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

HDAS kiostholdet inkluderer begrenset inntak av raffinert sukker, redusert fettinntak og økt inntak frukt og grønnsaker. En høyere HDAS indikerer bedre overholdelse av dette kostholdet. Retningslinjene er felles for de åtte landene som inngår i denne studien.
Dr Arvidsson sa:

«Det var litt overraskende å finne at sammenhengen mellom baseline diett og bedre trivsel to år senere var uavhengig av barns sosioøkonomiske stilling og kroppsvekt.»

Artikkelen fortsetter under

Mikronæringsstoffer og kosthold effektiv behandling av ADHD


Ved begynnelsen av studietiden ble foreldrene bedt om å rapportere hvor ofte hver uke barna spiste mat fra en liste med 43 elementer. Avhengig av deres forbruk av denne maten ble barna deretter tildelt en HDAS-poengsum. Psykososial velvære ble vurdert basert på selvtillit, foreldrelasjoner, emosjonelle problemer, som foreldrene rapporterte som svar på validerte spørreskjemaer. Høyde og vekt ble også målt. Alle spørreskjemaer og målinger ble gjentatt to år senere.
Studien er den første som analyserer de enkelte komponentene som inngår i HDAS og deres foreninger med barns velvære.
Siden studien er observasjonell og avhenger av selvrapporterte data fra foreldre, er det ikke mulig å konkludere om årsak og virkning. Les studien her.
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.