Hvordan fiber påvirker bakterier i tarmen, betennelser og autoimmune sykdommer

Forskere viser nå hvordan fiber kan ha en positiv innflytelse på tarmbakteriene våre og kroniske inflammatoriske sykdommer som revmatiske tilstander.

Forskere ved Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) har vist at nøkkelen til effekten vår diett har på vår helse er tarmbakterier: Sunn tarmflora består av en rekke forskjellige bakteriearter. Hver voksen bærer omtrent to kilo bakterier i tarmene sine. De hjelper vår fordøyelse ved å bryte fiber ned i de enkelte komponentene, som deretter kan absorberes av kroppen. Et biprodukt av denne prosessen er kortkjedede fettsyrer som er viktige for kroppen og helsa, gir energi, stimulerer tarmbevegelsen og har en anti-inflammatorisk effekt. Tarmbakteriene kjemper også mot patogener som har funnet veien inn i mage-tarmkanalen.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Det er kjent at tarmflora enten kan beskytte mot sykdom eller forårsake sykdom, avhengig av sammensetningen. Hvis de ulike bakteriene sameksisterer harmonisk, kan de også beskytte mot lekk tarm og dermed medvirke til å hindre inflammasjoner.
I artikkelen som ble publisert i Nature Communications fokuserte forskerne på de kortkjedete fettsyrene propionat og butyrat, som dannes under fermenteringsprosesser forårsaket av intestinale bakterier. Disse fettsyrene finnes for eksempel i leddvæsken, og det antas at de har en viktig effekt på leddets funksjonalitet.
Fagtidskriftet Gastroenterologen skriver om den svært viktige rollen til kortkjedede fettsyrer:

«Fiber er en samlebetegnelse for karbohydrater vi mennesker ikke er i stand til å fordøye. Fiber deles inn i løselig og uløselig fiber. Løselig fiber er løselig i vann, og mesteparten brytes ned av bakteriene i tarmen, mens kun 5-20 % av uløselig fiber blir brutt ned. Bakteriell nedbrytning av fiber resulterer i et ikke ubetydelig tilskudd av energi som vi ellers ikke ville ha kunnet nyttiggjøre oss; Beregninger har vist at dette kan utgjøre rundt 10 % av vårt daglige energibehov. Det viktigste nedbrytningsproduktet fra fiber er kortkjedede fettsyrer (SCFA), hovedsakelig butyrat, propionat og acetat.  Acetat og propionat produseres i størst grad. Begge disse fettsyrene overføres til blodet fra tarmen og stimulerer blant annet til lipogenesen og glukoneogenesen i lever.»

Butyrat gir energi til epitelcellene i tarmen og dekker godt over halvparten av colonepitelets energibehov. Butyrat er derfor gunstig for vekst og opprettholdelsen av tykktarmens homeostase og har blant annet en svært potent antiinflammatorisk effekt.
Når epitelcellelaget (tarmslimhinnen) i tarmen svekkes kan lekk tarm oppstå og det kan utvikles inflammasjoner og autoimmune tilstander.
Artikkelen fortsetter under

Legeforeningens publikasjon Tidsskriftet skriver:

«…De kortkjedede fettsyrene har dessuten stor betydning for ernæring av colonepitelet, ikke minst butyrat, som er anslått å dekke hele 70 % av colonepitelcellenes energibehov. Svikt i butyratmetabolismen er foreslått som mulig årsak til inflammatorisk tarmsykdom.»

Videre skriver de:

«Det har vært skrevet mye om kostfiber og risiko for kolorektal kreft. Ikke minst har de gunstige effektene av butyrat vært i søkelyset. Merkelig nok har butyrat både en vekstfremmende effekt på normale colonepitelceller og en veksthemmende effekt på adenokarsinomceller, og dette er blitt omtalt som «butyratparadokset»»

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

FUU-forskerne under ledelse av Dr. Mario Zaiss fra Institutt for Rheumatologi og immunologi ved Universitätsklinikum Erlangen kunne vise at et sunt kosthold som er rikt på fiber, er i stand til å endre tarmbakterier på en slik måte at mer kortkjedede fettsyrer dannes. De var i stand til å bevise en høyere konsentrasjon av kortkjedede fettsyrer, for eksempel i beinmerg, hvor propionat forårsaket en reduksjon i antall bennedbrytende celler, noe som bidrar til å redusere benforringelsen betydelig.
Dr. Mario Zaiss forklarer:

«Vi var i stand til å vise at et bakterievennlig kosthold har en antiinflammatorisk effekt, samt en positiv effekt på beintetthet»

Les studien i Nature her
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.