Hvordan sopp fortrenger de "gode" bakteriene hos de med inflammatoriske tarmsykdommer

Internasjonalt team med forskere ledet av Sorbonne Universitet i Paris gir ytterligere funn om sammenhengen mellom sopp, bakterier og inflammatoriske tarmsykdommer.

Den viktige studien ble publisert i onlineutgaven av Gut. Forskerne visste før studien at den bakterielle intestinale mikrobiotaen spiller en stor rolle i human fysiologi og inflammatoriske tarmsykdommer som Chrons og Ulcerøs Kolitt. Målet med studien var å karakterisere fekal soppmikrobiota hos pasienter med disse tilstandene.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
235 pasienter og 38 friske individer var med i studien.  Gjennom studien fant de at soppmikrobiota type Candida albicans var forhøyet hos pasientene med inflammatoriske tarmsykdommer.
De identifiserte også sykdomspesifikke endringer i mangfold av tarmflora, noe som indikerer at et Crohns sykdomspesifikt tarmmiljø kan favorisere sopp på bekostning av «gode» bakterier. Hos de friske var bakterier og soppmikrobiotika i balanse, men et dramatisk ubalanse hos pasientene med inflammatoriske tarmsykdommer, noe som tyder på sykdomspesifikke endringer.
Artikkelen fortsetter under

Forskerne konkluderer med at pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer i studien har en svært ubalansert tarmflora med både mindre mangfold og antall av gode bakterier og kraftig økning av soppen Candida albicans. Les hele studien her.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant og relevant ny forskning og kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.