fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny forskning viser sterk sammenheng mellom sopp og betennelser

Opportunistisk sopp kalt candida albicans (rød) oppslukt av CX3CR1 + fagocytter (grønn) i tarmkanalen (blå). Kreditt: Dr. Iliyan Iliev og Dr. Irina Leonardi

Nye funn publisert i Science viser en sterk sammenheng mellom sopp, immunforsvaret og tarmbetennelse og foreslår en ny målrettet behandlingsstrategi for IBD.

Defekter i soppbekjempelsesevnen til immunceller som prosesserer mat og bakterielle antigener i tarmene, kontrollerer soppvekst og kan bidra til noen tilfeller av Crohns sykdom og andre former for inflammatorisk tarmsykdom (IBD).
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
«Etter å ha oppdaget at sopp kan være involvert i IBDs patologi, har et av de store spørsmålene i feltet vært å identifisere pasienter som ville ha nytte av antifungal sambehandling, og våre funn viser en måte å gjøre det på,» sier senior forfatter Dr. Iliyan Iliev, assisterende professor i mikrobiologi og immunologi i medisin ved Weill Cornell Medicine og en forsker ved Jill Roberts institutt for forskning på inflammatorisk tarmsykdom.
Den store mengden mikrober som lever i tarmene, kalt mikrobiomet, er kjent for å ha viktige roller i å fordøye mat og kontrollere metabolisme, men den er også koblet nært til immunsystemet. En svikt i immuncellene som styrer tarmmikrobene kan føre til kronisk tarmbetennelse, som manifesterer seg som IBD.
Artikkelen fortsetter under

Mesteparten av arbeidet med tarmmikroer har fokusert på bakterier, men Dr. Ilievs forskning har særlig lagt vekt på tarmsopp. «Det har tidligere vært vanskelig å få tilgang til og analysere soppens DNA ved hjelp av standard molekylærbiologiske teknikker, men vi har nylig utviklet mye bedre verktøy for å gjøre det» sa doktor Iliev.
Ved hjelp av molekylære verktøy utførte han og hans kollegaer en studie, publisert i Science i 2012, som viste at en stor populasjon av soppceller, kalt mycobiome, lever i tarmen og sannsynligvis spiller en rolle i IBD.
I den nye studien viste Dr. Iliev og hans kolleger at en type hvit blodcelle, CX3CR1 sammen med en mononukleær fagocyt – er immunsystemets store tarmsoppregulator.

«Vi var overrasket over hvor velutstyrte disse cellene var for å håndtere sopp,» sa Dr. Irina Leonardi, Postdoktor.

Fagocytter oppsluker og fordøyer andre celler, og viser ofte fragmenter av deres bytte til andre elementer i immunsystemet for å utløse en bredere immunrespons.
«Våre funn viser at disse CX3CR1 + cellene også er essensielle for initiering av immunresponser mot tarmsopp, og regulerer sammensetningen av tarmmikrobiomet,» sa doktor Iliev.
Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

I studien viste de at antifungal medisinbehandling signifikant reverserte tegn på sykdommen hos de som mangler CX3CR1 + fagocytter, noe som indikerer at soppovervekst hadde vært årsaken.
The Weill Cornell-forskere studerte mer enn 500 Crohns sykdomspasienter og fant at de som bærer en homozygot mutasjon i CX3CR1-genet, har en redusert tarmsopprespons. Disse pasientene genererte forholdsvis få antistoffer mot vanlige  sopparter.
En type antifungal antistoff, kalt ASCA, brukes mye som en diagnostisk markør siden den er høyt forhøyet i blodet hos pasienter med flere kroniske sykdommer, inkludert Crohns. «Vår studie kaster lys på mekanismene som fører til ASCA-generasjon,» sa Dr. Leonardi. Teamets funn tyder på at pasienter som har CX3CR1-genvarianten, kan være feildiagnostisert siden de er negative for ASCA. Disse individene kan i tillegg ha nedsatt tarmsoppsrespons som vil tillate soppovervekst og forverret kolitt og betennelse. Les studien publisert i Science her.

«Å ha denne genvarianten og lave ASCA-verdier kan være en god indikator på at en pasient i Crohns sykdom kan ha nytte av antifungal behandling,» sa doktor Iliev.

Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.