fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ytterligere forskning viser sammenhengen mellom sopp og inflammatorisk tarm

Forskere ved Department of Molecular Biology and Microbiology, Tufts University viser det tette forholdet mellom sopp og inflammatoriske tarmsykdommer som Chrons og Ulcerøs Kolitt.

Vi publiserer nå flere nye forskningsartikler som belyser de komplekse sammenhengene mellom sopp, bakterier og inflammatoriske tarmsykdommer som Chrons og Ulcerøs Kolitt og andre beslektede tilstander.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Soppen Candida koloniserer vanligvis den humane tarmkanalen som en komponent av den residente mikrobiotaen. Deres tilstedeværelse er generelt godartet. Flere nye studier viser imidlertid at høyt nivå av Candida kolonisering er assosiert med flere sykdommer i mage-tarmkanalen.
Videre hevder forskerne at Candida-kolonisering øker betennelsesnivået ved inflammatoriske tilstander og at betennelsen igjen fremmer kolonisering av mer sopp. Disse effektene kan skape en «ond syklus» hvor lavenivå betennelse fremmer sopp-kolonisering og sopp kolonisering fremmer ytterligere betennelse.
Les vår artikkel om hvordan soppinfeksjoner i ny forskning er knyttet til en rekke psykiske lidelser: 

Både inflammatorisk tarmsykdom og gastrointestinal Candida-kolonisering er assosiert med forhøyede nivåer av det proinflammatoriske cytokin IL-17. Derfor kan økningen av IL-17-nivåer ligge til grunn for Candida-kolonisering som øker betennelsen. Fordi Candida er en effektiv kolonisator, påvirker dette potensielt svært mange mennesker.
Videre skriver de i studiens publiserte artikkel at høyt nivå av Candida kolonisering ofte observeres hos IBD pasienter og andre med betent tarm. De mener også at hyppig kolonisering kan delvis reflektere moderne behandlinger for disse tilstandene, som inkluderer bruk av stoffer som antibiotika eller immunmodulatorer.
Artikkelen fortsetter under

Sopp for første gang identifisert som nøkkelfaktor i Crohns sykdom


Effektene av antifungal behandling på Ulcerøs Kolitt-pasienter hevder at reduksjon i soppkolonisering kan være gunstig. Interessant er det også at administrering av den probiotiske bakterien Lactobacillus acidophilus reduserte symptomer på Ulcerøs Kolitt og reduserte sårstørrelse. Disse funnene antyder at modulering av bakteriell mikrobiota ved å motvirke Candida-kolonisering kan gi gunstige effekter for pasientene. Les hele studien her.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant og relevant ny forskning og kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.