Musestudie viser at rebalansering av mikrobiota kan bedre ALS overlevelse

Et bakterielt biprodukt som er viktig for tarmhelsen, kan bremse progresjonen av amyotrofisk lateralsklerose, eller ALS – en progressiv, neurodegenerativ sykdom.

Forskere ved University of Illinois ved Chicago College of Medicine rapporterer at i en musemodell av ALS så bidro butyrat til å balansere tarmmikrobiomet og redusere tarmlekkasje (lekk tarm) – begge symptomer på ALS. De behandlede musene levde også lenger sammenlignet med mus som ikke ble gitt butyrat.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Hva er Butyrat? De mange gunstige effektene på menneskers helse av den kortkjedede fettsyren Butyrat, er godt dokumentert. Butyrat blir syntetisert av ikke-absorberte karbohydrater i mikrobiotaen. I tarmbarrieren spiller butyrat en regulerende rolle i transepitelial væsketransport, forbedrer mukosal betennelse og forsterker epitelcellene og tarmbarrieren m.m. I tillegg har et økende antall studier understreket rollen til butyrat i forebygging og inhibering av kolorektal kreft. Les mer her.

ALS, også kjent som Lou Gehrigs sykdom, ødelegger sakte motorneuronene som styrer bevegelsen. Pasienter mister gradvis evnen til å gå, snakke og svelge – og til slutt å puste. Konvensjonelle behandlinger inkluderer fysioterapi og medisiner, men forskere har nå begynt å se på tarmen som et nytt mål for intervensjon.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

«Hjernen og tarmene er koblet tett sammen, så det er ikke så overraskende tarmhelsen kan påvirke nevronenes funksjon,» sier Jun Sun, professor i gastroenterologi og hepatologi ved UIC. Hun og hennes kollegaer var de første som identifiserte en tarmkomponent for ALS-progresjon.

Tarmmikrobiomet –  myriaden av bakterier, virus og andre mikrober som bor i tarmene – når de er i balanse, bidrar til god helse helse, som starter med tarmslimhinnen. Lekk tarm ved ALS kan føre til økt betennelse, skriver forskerne. Redusere denne tarmrelaterte betennelsen har vært et mål for klinikere og forskere, og rebalansering av tarmmikrobiomet har vist positive resultater i dyrstudier.

Sun og hennes kolleger studerte transgene mus som ble konstruert for å bære menneskelige gener kjent for å bidra til visse former for ALS. Musene ble funnet å ha et unormalt mikrobiom, sammen med en ødelagt «tight junction» mellom epitelcellene. Dårlig slimhinne har vist seg å være assosiert med utbruddet av ALS hos mennesker.

Artikkelen fortsetter under

SAMMENHENGEN MELLOM «LEKK TARM», INFLAMMASJONER OG AU …

«Det er bare ett godkjent stoff for å behandle ALS, så vi trenger ekstra behandlinger,» sa Sun. «Butyrat er et bakterielt biprodukt, og er allerede tilgjengelig over disk som supplement. Studier er nødvendig for å se effektene på ALS hos mennesker, men våre foreløpige resultater i mus er svært lovende. «

Når forskerne matet ALS-utsatt mus butyrat i vannet, da musene var 35 til 42 dager gamle, viste musene en bedre tarmmikrobiomprofil og forbedret tarmintegritet, altså mindre lekk tarm. Butyratbehandlede mus viste også forbedret nevromuskulær funksjon og forsinket utbrudd av ALS-symptomer. Behandlede mus viste symptomer ved 150 dagers alder sammenlignet med kontrollmus på ca. 110 dager. Behandlede mus levde også i gjennomsnitt 38 dager lengre enn mus ikke gitt butyrat. Les den publiserte studien her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.