Nye behandlingsmuligheter for Astma, akutte og kroniske lungeinfeksjoner

Ny forskning på lungemikrobiomet, det lille livet i lungene, har avdekket nye mer effektive tilnærminger for å håndtere lunginfeksjoner og Astma.

Naturlige bakterier i lungene gir viktige ledetråder til potensiell ny behandling av luftveisinfeksjoner og Astma, sier Professor William Cookson, fra Imperial’s National Heart and Lung Institute.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Forskerne påpeker i studien publisert i Nature viktigheten av å studere lungemikroorganismer, kjent som lungemikrobiomet, for å hjelpe oss med å forstå og behandle luftveisinfeksjoner.

Lunginfeksjoner er blant de viktigste årsakene til død og funksjonshemning i verden, men fremskritt i å diagnostisere og behandle dem har ligget langt bak infeksjoner i andre organer som tarmen og huden. Men vi har nå begynt å bruke DNA-sekvensering for å identifisere bakterier og sopp som vi alle har i våre luftveier.

Vår artikkel fremhever størrelsen på dette problemet, sier Professor William Cookson, og viser hvordan moderne mikrobiologisk forskning har potensial for å forbedre forebygging og behandling av vanlige lungesykdommer.

Inntil nylig trodde forskere feilaktig at lungene og luftveiene var sterile, og det såkalte Human Microbiome Project og lignende studier nesten fullstendig ignorerte lungene.

Nå vet vi at luftveiene har en stor koloni av mikrober, kjent som mikrobiomet, som er lik huden og deler av tarmen. Vi vet også at disse mikrobielle samfunnene er forstyrret i vanlige lungesykdommer som Astma og KOLS.

Artikkelen fortsetter under

Men, unntatt de få organismene som vanligvis forårsaker lungeinfeksjoner, vet vi overraskende lite om de forskjellige bakteriene som bor der. Vi vet ennå ikke hvordan medlemmer av det mikrobielle samfunnet interagerer med hverandre, og hvordan de kan kontrollere betennelse og beskytte luftveiene fra sykdommer.

Mikroorganismene i lungene gir oss noen viktige ledetråder. Det er et par hundre forskjellige typer bakterier i lungene til friske personer. I totalbefolkningen er det flere tusen forskjellige bakteriestammer.

Normal kolonisering av luftveiene begynner sannsynligvis rett etter fødselen, og mange av organismene kan i utgangspunktet komme fra moren. I løpet av de to første årene av livet blir mikrobiomet mer komplekst og artene mer varierte. Som med andre naturlige økosystemer, er det sannsynlig at det er mangfoldet av mikrobiota i lungene som beskytter dem mot infeksjon med skadelige miroorganismer.

En landlig livsstil, som for eksempel å bo på gård, bidrar til et mangfold av mikrobiomet i lungene, så vel som tarmen og huden. Vi har over en lengre periode visst at et landsbygdsliv beskytter mot astma og allergi. Å bo i byer reduserer artenes mangfold, og gir også flere muligheter for skadelige bakterier å spre seg i samfunnet.

Infeksjoner i lungene blir vanligvis diagnostisert ved å dyrke bakteriene, hvor prøver fra pasienter spres på agarplater og inkuberes i en eller flere dager til bakteriene kan ses som kolonier på platen. Imidlertid er det viktig å behandle lunginfeksjoner raskere enn tidsrammen ved dyrking.

Fordi dyrking tar så lang tid, må legene ofte gjette på grunnen til infeksjonen og foreskrive bredspektret antibiotika som dreper både gode og skadelige bakterier. Som et resultat skrives det ut ca 16 millioner antibiotikaresepter for respiratoriske infeksjoner hvert år i Storbritannia; tilsvarende en fjerdedel av befolkningen.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Med bedre muligheter for å kartlegge mikrobiomet i lungene kan vi målrette antibiotika eller andre tiltak mot de dårlige bakteriene og gjøre mindre skade på gode bakterier. En annen ny tilnærming er å bruke bakteriofager, som er svært små virus som kan smitte og ødelegge bakterier. De kan brukes til å behandle infeksjoner i forhold som cystisk fibrose, hvor nesten kontinuerlig antibiotikabehandling har ført til fremkomsten av «superpatogener» bakterier som er resistente mot nesten alle eksisterende antibiotika.

Vi vil etter hvert kunne erstatte skadelige luftveisbakterier med en sunn populasjon av gode bakterier, som ligner på å plante en eng i et område tidligere uten vegetasjon.

Bruk av gode bakterier for å rekolonisere mikrobiomet er enormt effektiv for å behandle tarmforholdene, og det samme vil trolig være tilfelle for lunger og luftveissykdommer.

Professor William Cookson mener at et samordnet lungemikrobiomeprosjekt vil påskynde utviklingen av alle de mulige fremskrittene i diagnose og terapi av respiratoriske tilstander som Astma. les studien i Nature her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.