Prebiotika reduserer alvorlig treningsindusert astma, viser studier.

Alvorlighetsgraden av treningsindusert astma kan reduseres betydelig ved å ta prebiotika – mat for de gunstige bakteriene i tarmen – ifølge ny forskning fra idrettsforskere ved Nottingham Trent University.

Studien, ledet av idrettsforskere ved Nottingham Trent University og publisert i British Journal of Nutrition, gir ytterligere kunnskap om den viktige rollen til mikrober som lever i tarmkanalen kan spille for  helse og sykdom.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Forskerne fant at bruk av et prebiotisk supplement resulterte i signifikante forbedringer i alvorlighetsgraden av treningsindusert astma i en kohort studie av fysisk aktive astma-pasienter.

Etter trening individer med astma opplever noen ganger reduksjon av lungefunksjonen som følge av luftveisforstyrrelser.
Forskerne fant at nivået av innsnevring av luftveiene ble sterkt redusert etter tre uker med prebiotisk tilskudd. En signifikant reduksjon i inflammasjonen i luftveiene ble også observert i løpet av studien.

Treningsindusert astma innebærer en innsnevring av luftveiene under eller etter trening – noe som fører til ubehagelige og noen ganger dødelige symptomer som kortpustethet, hoste og innsnevring i brystet.

Les artikkelen om ny forskning på lungemikrobiomet, det lille livet i lungene, som har avdekket nye mer effektive tilnærminger for å håndtere lunginfeksjoner og Astma.

Nye behandlingsmuligheter for Astma, akutte og kroniske …

Treningsindusert astma kan påvirke inntil 90% av astmapasientene. Mens det er effektive medisinterapier, er disse ikke kurative, endrer ikke sykdomsprogresjon, og pasientene slutter ofte å bruke dem.

Effektene i studien av det prebiotiske supplementet Bimuno-galaktooligosakkarid (B-GOS) ble sammenlignet med et placebo-supplement som var identisk i smak og tekstur hos alle deltakere. Deltakere tok dem i tre uke.

Deltakere foretok en hyperventilasjonstest i laboratoriet som kan utløse treningsindusert astma. Treningsindusert astma er definert av et fall i lungefunksjonen, og testen forårsaker en svært lik respons til det som er sett etter trening. Fallet i lungefunksjonen etter hyperventileringstesten ble sammenlignet etter tre uker med prebiotisk B-GOS og placebo. Blodprøver ble også tatt for å studere sirkulerende markører av betennelse i luftveiene.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

I tillegg til å dramatisk redusere alvorlighetsgraden av treningsindusert astma, så forskerne en signifikant reduksjon i blodmarkørene av luftveisinflammasjon. Prebiotisk B-GOS var i stand til å fullstendig hindre økningen i noen markører som vanligvis er forbundet med luftveisforstyrrelser etter trening.

Forsker dr. Neil Williams, en foreleser i treningsfysiologi og ernæring i Nottingham Trent Universitet sier:

«Vår studie viser at prebiotika kan brukes som en potensiell behandling for treningsindusert astma. Vi begynner å forstå hvilken rolle tarmmikrobiomet spiller i helse og sykdom – og det blir stadig mer anerkjent at mikrobiomet som lever i tarmkanalen, kan ha en betydelig innflytelse på immunfunksjon og allergier som sannsynligvis vil være viktig i luftveis sykdom.»

Forskerne sier at B-GOS øker veksten og aktiviteten til gode bakterier i tarmen. Dette kan i sin tur redusere inflammatorisk respons i luftveiene hos astmapasienter. Les studien her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.