Probiotika kan forhindre luftveissykdommer

En ny studie tyder på at bruk av probiotika for å hindre luftveisinfeksjoner kan resultere i enorme besparelser for samfunnet.

Kunnskapen om tarmens betydning for helsa vår og immunforsvaret vårt blir stadig mer omfattende. At det er en sterk link mellom tarmhelse, lekk tarm og autoimmune og kroniske sykdommer er nå slått fast. Ny forskning på området blir publisert daglig – og nå har det blitt publisert nye funn om sammenhengen mellom tarmhelsa og luftveisinfeksjoner og influensa.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Det er økende antall funn som tyder på at probiotika, som er levende tarmbakterier, kan redusere risikoen for og varigheten av luftveisinfeksjoner, samt redusere antibiotikabruk og arbeidsfravær. Ved å kopiere en forskningsmodell som ble brukt i Frankrike, undersøkte forskerne potensielle kliniske og økonomiske konsekvenser i Canada.

Studien inkluderte forskere fra Western, Lawson Health Research Institute, Laval University og Utrecht University. Den innlemmet to separate scenarier fra to meta-analyser. En meta-analyse kombinerer data fra flere studier ved hjelp av en statistisk tilnærming.

Artikkelen fortsetter under

SAMMENHENGEN MELLOM «LEKK TARM», INFLAMMASJONER OG AU …

Resultater fra studien viste at regelmessig bruk av probiotika kan eliminere så mange som 2,3 millioner dager per år av luftveisinfeksjoner i Canada – noe som resulterte i 330 000 til 500 000 færre sykedager for kanadiere og 52 000 til 84 000 færre antibiotika-resepter.

Dette ville føre til $ 1,3 til $ 8,9 millioner i  besparelser for helsevesenet. Når du regner med produktivitetstap på grunn av sykdom, kan det være snakk om besparelser opp mot $ 61,2 til $ 99,7 millioner.

Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Luftveisinfeksjoner er svært smittsomme infeksjoner i hals eller luftveier, inkludert influensa. Ca. 5 til 20 prosent av den canadiske befolkningen opplever minst én luftveisinfeksjon per år, og 3 prosent av alle helsekostnader stammer fra disse sykdommene.

«Hvis vi kunne redusere byrden av luftveisinfeksjoner, ville det være til fordel for både pasienter og kanadiske skattebetalere,» sa Gregor Reid, direktør for det kanadiske senteret for humant mikrobiom og probiotisk forskning ved Lawson og professor ved Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

De som har størst nytte inkluderer barn under 10 år, folk som jobber på kontor og de som ikke er vaksinert mot influensa.

Artikkelen fortsetter under

Sopp for første gang identifisert som nøkkelfaktor i Crohns sykdom

Selv om luftveisinfeksjoner vanligvis er virale, foreskrives også ca en fjerdedel av pasientene antibiotika (som kun nytter mot bakterielle infeksjoner).

«Antibiotika kan ha alvorlige bivirkninger som å drepe mange gunstige bakterier i menneskekroppen,» sa Reid.

Det er derfor bruken av probiotika er et viktig forsvar mot luftveisinfeksjoner.

Probiotika er «levende mikroorganismer som, når de gis i tilstrekkelige mengder, gir store helsefordeler».

«Folk inntar i økende grad probiotika som en del av deres daglige kosthold eller kosttilskudd,» forklarte Reid. Han sier også at:

«Det faktum at probiotika kan hindre luftveisinfeksjoner gjør dem enda viktigere.»

Studien, «Den kliniske og økonomiske virkningen av probiotikabruk på respiratoriske infeksjoner: projeksjoner for Canada», er publisert hos PLoS One. Les studien her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap og forskning raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant og relevant. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.