Forskere oppdaget mulig "av-knapp" for betennelse og inflammasjon

Forskere har oppdaget en prosess i kroppen som kan slå av betennelse. De har oppdaget et molekyl avledet fra glukose – virker som en kraftig av-bryter for makrofager.

Forskerne ved Trinity Biomedical Sciences Institute på Trinity College Dublin, håper at deres funn vil ha relevans for inflammatoriske og smittsomme sykdommer – og at deres funn også kan bidra til å utvikle ny behandling.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
De oppdaget en ny metabolsk prosess i kroppen som kan slå av betennelse. De har oppdaget at «itakonat» – et molekyl avledet fra glukose – virker som en kraftig avbryter for makrofager, som er cellene i immunsystemet som er sentralt for mange inflammatoriske sykdommer, inkludert leddgikt, inflammatorisk tarmsykdom og hjertesykdom.
Professor i biokjemi ved Trinity, Luke O’Neill, var sammen med Dr Mike Murphy fra University of Cambridge, leder av arbeidet som nettopp ble publisert i den ledende internasjonale publikasjonen Nature. Oppdagelsene ble gjort ved bruk av både humane celler og mus som modellorganisme.
Professor O’Neill sa:

«Labben min har undersøkt metabolske endringer i makrofager de siste seks årene, og vi har kommet over hva vi synes er det viktigste funnet hittil.»

videre sier han;

«Det er velkjent at makrofager forårsaker betennelse, men vi har nettopp funnet at de kan lage en biokjemisk stoff kalt Itakonat. Dette fungerer som en viktig brems eller av-bryter på makrofagen og demper betennelse i en prosess aldri før beskrevet. «

Artikkelen fortsetter under

Dr Evanna Mills,  sa: «Makrofagen tar næringsglukosen, hvis oppgave er å gi energi, og overraskende forvandler det til Itakonat. Dette blokkerer da produksjon av inflammatoriske faktorer , og beskytter også mus fra dødelig betennelse som kan oppstå under infeksjon. »
Dylan Ryan la til: «Vi har funnet ut at itakonat kan direkte modifisere en hel rekke proteiner som er viktige for betennelse i en kjemisk reaksjon som aldri er beskrevet tidligere, og at denne reaksjonen er viktig for den inflammatoriske effekten av Itakonat.»
Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Arbeidet var et samarbeid med Harvard Medical School, University of Cambridge, Oxford University, Johns Hopkins University, University of Dundee og GlaxoSmithKline, hvor både professor O’Neill og Dr Mills brukte tid på sabbatical.
Professor O’Neill sa:
«Denne oppdagelsen holder oss opptatt i en stund, men vi håper at det en dag vil gjøre forskjell for pasienter med sykdommer som fortsatt er vanskelige å behandle.»
I studien publisert i Nature skriver de;

Våre funn viser at itakonat er en viktig antiinflammatorisk metabolitt som virker via Nrf2 for å begrense betennelse og modulere type I interferoner.

Les hele studien her.
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.