Hvete-overfølsomhet hos pasienter med ME og utmattelsessyndrom

Et internasjonalt forskerteam rapporterte hvete-overfølsomhet (NCWS) er assosiert med en tilstand av systemisk immun aktivering i forbindelse med kompromittert tarmepitel, «lekk tarm».

Forlserne publiserte studien i publikasjonen Gut og viste hvete-overfølsomhet hos pasienter med myalgisk encefalomyelitt(ME)/kronisk utmattelsessyndrom(CFS). Pasienter med NCWS opplever tarmsymptomer, oftest inkludert magesmerter og oppblåsthet samt tretthet, hodepine og kognitive utfordringer.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
En hovedkomponentanalyse av de genererte dataene inkluderte markører av antistoffreaktivitet mot hvetegluten, tarmcelleskade og systemisk og adaptivt immunrespons på mikrobielle komponenter.
Ekstrem tretthet, spesielt som ikke går over med hvile, er et kjennetegn ved myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME / CFS).
Utfordringer i immunsystemet har vist seg å være forbundet med symptomer hos et betydelig antall pasienter med ME / CFS. Videre klager mange pasienter på tarm-symptomer. Forskerne vurderte om en del av pasienter med ME/CFS har markører forbundet med hvete-overfølsomhet, noe som kan forklare noen av symptomene.
Artikkelen fortsetter under. Her kan du lese vår samleartikkel om kronisk slitenhet.

Kronisk tretthet, slitenhet og ME


De screenet serumprøver fra 131 pasienter med ME/CFS og 86 sunne kontroller.  Spørreskjemaer ble brukt til å vurdere tarm-symptomer innenfor de siste 6 månedene, inkludert magesmerter, oppblåsthet og kvalme. Alvorlighetsgraden av individuelle symptomer ble scoret fra 1 til 5, og en total score, basert på summen av individuelle symptompoeng.
Forskerne uttaler:

«Våre resultater tyder på at det kan være en stor andel av pasienter med ME/CFS som har overfølsomhet over for hvete og beslektede korn i fravær av cøliaki, med potensiell relevans for noen av symptomene»

Les hele studien her
Artikkelen fortsetter under
Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.