Kunnskap om hudmikrobiomet gir ny innsikt om eksem og hudsykdommer 

Forskning på hudmikrobiomet viser hvordan ubalanse i mikrober og sopp kan gi hudsykdommer som atopisk eksem. Samt sammenhengen med andre immunologiske tilstander.

Dette ifølge en undersøke ved Dermatologiavdelingen ved Senter for kreftforskning, nasjonalt Cancer Institute, National Institutes of Health i Bethesda, MD.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Heidi H. Kong, MD, MHSc, snakket om hudmikrobiomets påvirkning på helse og sykdom ved det årlige møtet i den canadiske dermatologiforeningen. Hun beskrev hvordan de forsøker å forstå sammensetningen av hudmikrobiomet og observere stabiliteten og funksjonen av hudmikrober. Forskerene forsøker å forstå hvordan mikrober fremmer utviklingen av en tilstand som atopisk dermatitt (eksem), og hvordan nedsatt hudimmunitet påvirker mikrober.

Dr. Kong sa;

«Mennesker er vert for mange mikrober som bakterier, sopp og virus. Som klinikere, når vi tenker på mikrober, tenker vi ofte på dem som patogene (sykdomsfremkallende), men mikrober utfører fordelaktige funksjoner som er viktige for helsa, for eksempel å hjelpe til med fordøyelsen.»

Artikkelen fortsetter under

Les artikkelen vi nylig publiserte som viser hvordan forskere fra Johns Hopkins oppdager en viktig underliggende immunmekanisme som forklarer hvorfor huden vår blir betent som ved atopisk dermatitt, mer kjent som eksem.

Hvordan betennelser som eksem i huden oppstår.

Dr. Kong og medforskere undersøkte hudmikrobiomet hos barn med moderat til ekstrem eksem sam en kontrollgruppe. Hun bemerket at Staphylococcus aureus (gule staphylokokker) kolonisering av huden har vært assosiert med utviklingen av  atopisk eksem. Forskere utførte RNA bakteriell gensekvensering for å bedre beskrive det mikrobielle samfunn og deres potensielle rolle i etiologien til atopisk eksem.

De fant ikke bare at S. aureus stiger signifikant under «oppblomstring» av eksem, men overraskende steg Staphylococcus epidermidis betydelig under «oppblomstringen», og at etter behandling økte antallet av Streptococcus, Propionibacterium og Corynebacterium.

Artikkelen fortsetter under

Mange studier har gitt mye ny kunnskap om menneskelige sopphudssykdommer, men sekvenseringsdata, som man har benyttet i denne studien, gir mer robust informasjon om sopp- og bakteriefunksjoner på huden, bemerket Dr. Kong. Genomiske testmetoder faller kraftig i kostnad, og det hjelper til med å oppdage mikrober som ikke lett kan dyrkes i tradisjonelle studier, sa Dr. Kong.

I en undersøkelse sekvenserte og analyserte Dr. Kong og forskerpartnere soppmiljøer av 14 hudsteder hos friske voksne. De så at 11 sentrale steder på kroppen og armene ble «bebodd» hovedsakelig av soppene i slekten Malassezia. Derimot fant de at tre fotområder bestående av hæl, tånegl og tåvev viste et stort mangfold av sopp.

Artikkelen fortsetter under

«Vi observerte at Malassezia soppen dominerer,» sa Dr. Kong. «Vi så også at for føttene er det større soppdiversitet. Vi så også på forskjellene mellom bakterier og sopp.»

Ulike teorier har blitt fremstilt for hvorfor personer med atopisk eksem opplever en «atopisk karriere» og utvikler andre forhold som astma og høfeber, og Dr. Kong.

En annen forskningsinnsats innebærer å sammenligne hudmikrobiomet hos pasienter som har en dermatologisk tilstand som atopisk eksem med pasienter med andre immunforsvarsutfordringer som autoimmune tilstander, ifølge Dr. Kong.

«Vi ønsket å se om disse sykdommene deler de samme mikrobiologiske egenskapene som atopisk dermatitt,» sa Dr. Kong.

Artikkelen fortsetter under

Les artikkelen om hvordan mikrobiomet i lungene påvirker astma og lungeinfeksjoner.

Nye behandlingsmuligheter for Astma, akutte og kroniske …

Forskere studerte disse pasientene som kan lide av candida infeksjoner (Candida er en soppinfeksjon på grunn av hvilken som helst type Candidasopp)  og sekundære aspergillus lunginfeksjoner, sa Dr. Kong.

«Vi fant at disse pasientene har helt unike bakterier,» sa Dr. Kong. «Vi så en større forekomst av sopp, som aspergillus, i nesen og på armene til disse pasientene. Immunsystemet kan kanskje ikke kvitte seg med disse soppene. Disse soppene kan potensielt sette dem i fare for sekundære aspergillus lungeinfeksjoner. »

Forskningen vår er fokusert på å forstå mikrober på huden og hvordan de kan påvirkes i hudsykdommer for å få huden tilbake til en sunn tilstand, sa Dr. Kong. Les mer om studien her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.