Ny studie viser lovende ny behandling av Autisme og autismespekterdiagnoser (ASD)

Et forskerteam viser at en kombinasjon av kostholdstiltak og tilskudd av næringsstoffer kan øke hjernens evne til å fungere og lære for de med Autisme og autismespekterdiagnoser (ASD).

Autisme og autismespekterdiagnoser (ASD) er en utviklingsforstyrrelse som gjerne oppdages hos småbarn fra 1,5 til 3 års alderen. Tidlige kjennetegn på en autismespekterforstyrrelse kan f.eks. være utfordringer med kommunikasjon med andre mennesker, avvikende blikkontakt eller forsinket utvikling av språk. Utviklingsutfordringer eller stagnasjon av språk eller sosiale ferdigheter kan være tegn, uansett alder.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Et team med forskere ledet av forskere ved Arizona State University viser at en kombinasjon av kostholdstiltak og tilskudd av næringsstoffer kan øke hjernens evne til å fungere og lære for de med Autisme og autismespekterdiagnoser (ASD).

Mange studier har vist at barn og voksne med ASD ofte har betydelige ernæringsmessige utfordringer, metabolske ubalanser og fordøyelsesproblemer. Flere studier har vist fordeler ved behandling av disse underliggende forholdene.

Denne studien er en randomisert, kontrollert, enkeltblind 12 måneders behandlingsstudie av en omfattende ernæringsmessig og diettintervensjon. Deltakerne i studien var 67 barn og voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASD) i alderen 3-58 år og 50 kontrollpersoner med samme alder og kjønn.

Artikkelen fortsetter under

Mikronæringsstoffer og kosthold effektiv behandling av …

Behandlingen startet med et spesielt vitamin / mineraltilskudd, og ytterligere behandlinger ble igangsatt i rekkefølge, inkludert tilskudd med essensielle fettsyrer, Epsom saltbad, karnitin, fordøyelsesenzymer og et glutenfritt, kaseinfritt, soyafritt kosthold.

Resultatene

Det var en signifikant forbedring i ikke-verbale intellektuelle evner i behandlingsgruppen sammenlignet med ikke-behandlingsgruppen (+6,7 ± 11 IQ poeng vs. -0,6 ± 11 IQ poeng, p = 0,009) basert på en blindet klinisk vurdering.

Basert på en halvblindet vurdering, hadde behandlingsgruppen, sammenlignet med ikke-behandlingsgruppen, signifikant større forbedring i autisysymptomer og utvikling.

Artikkelen fortsetter under

Behandle Autisme ved å behandle tarmen

De positive resultatene av denne studien tyder på at en omfattende ernæringsmessig og kostholdsintervensjon er effektiv for å forbedre ernæringssituasjon, ikke-verbal IQ, autismeproblemer og andre symptomer hos de fleste med ASD.

Studieresultatene antyder at den omfattende nærings- / diettprotokollen var sikker og effektiv. Den økte hjernens evne til å fungere og lære. Dette støttes av økningen i ikke-verbal IQ, og den betydelige 18-måneders økningen i utviklingsevne i kommunikasjon, dagliglivsferdigheter og sosiale ferdigheter.

Foreldrene rapporterer også forbedringer i avvikende atferd (irritasjon, sløvhet / sosial tilbaketrekning, stereotypi og hyperaktivitet), sensorisk behandling, mage og tarm-symptomer og generelt symptombilde. Behandlingseffekten syntes å være lik for begge kjønn og alle aldre.

Artikkelen fortsetter under. Les mer om vårt nye undervisningsprogram Gener og Helse her.

Forskerne rapporterte mange signifikante økninger i vitaminer, essensielle fettsyrer og karnitin samt en forbedring i homocystein. Vitamin / mineraltilskudd og essensielle fettsyrer syntes å ha stor klinisk verdi.

Så, denne omfattende behandlingsmetoden er anbefalt som en lovende terapi for barn og voksne med ASD.

Dataene antyder også at ytterligere forbedringer kan gjøres i behandlingen. Nærmere bestemt ser det ut til at l-karnitin absorberes bedre enn acetyl-l-karnitin. Selv om mange vitaminer var godt absorbert, er det nødvendig med større doser og / eller flere biotilgjengelige former for de andre vitaminene for å ha en signifikant effekt på blodnivået, og større doser / absorpsjon kan i noen tilfeller resultere i større terapeutisk nytte. Så det virker sannsynlig at den nåværende behandlingsprotokollen kan forbedres ytterligere ved å gjøre disse endringene. Les hele studien her.

Artikkelen fortsetter under

Vårt tilbud

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap og forskning raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant og relevant. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.