fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studier viser at Polyfenoler kan gi beskyttelse mot en rekke sykdommer

Studier tyder sterkt på at kosthold rikt på plante-polyfenoler gir beskyttelse mot utvikling av kreft, kardiovaskulære sykdommer, diabetes, osteoporose, neurodegenerative sykdommer, astma, aldring m.fl.

I de senere årene har det vært stor interesse for de potensielle helsemessige fordelene  med Polyfenoler som antioksidant. Epidemiologiske studier og tilhørende meta-analyser tyder sterkt på at kosthold rikt på plante-polyfenoler gir beskyttelse mot utvikling av kreft, kardiovaskulære sykdommer, diabetes, osteoporose og neurodegenerative sykdommer. Her presenterer vi kunnskap om plantebiophenoler med relevans for vår helse.

Polyfenoler finnes naturlig i bær, frukt og grønnsaker. Polyfenoler er sekundære metabolitter i planter og er involvert i forsvar mot ultrafiolett stråling eller angrep fra patogener (sykdomsfremkallende mikrober). Frukt som druer, eple, pære, kirsebær og bær inneholder opptil 200-300 mg polyphenoler per 100 gram ferskvekt. Produktene produsert av disse fruktene og bærene inneholder også polyfenoler i betydelige mengder. Vanligvis inneholder et glass rødvin eller en kopp te eller kaffe omtrent 100 mg polyfenoler.

I mat kan polyfenoler bidra til bitterhet, stramhet, farge, smak, lukt og oksidativ stabilitet. Mot slutten av det 20. århundre antydet epidemiologiske studier og tilhørende meta-analyser sterkt at et langsiktig kosthold rikt på plante-polyfenoler gir en viss beskyttelse mot utvikling av kreft, kardiovaskulære sykdommer, diabetes, osteoporose og neurodegenerative sykdommer. Polyfenoler og andre matfenoler er gjenstand for økende vitenskapelig interesse på grunn av deres mulige gunstige effekter på menneskers helse.

Forskere har vist at disse molekylene, polyfenoler, er meget gode antioksidanter og kan nøytralisere den uønskede aktiviteten til reaktivt oksygen-/nitrogen produsert som biprodukt under metabolske prosesser i kroppen. Epidemiologiske studier har vist at polyfenoler gir en betydelig beskyttelse mot utvikling av flere kroniske sykdommer som kardiovaskulære sykdommer, kreft, diabetes, infeksjoner, aldring, astma etc.
Over 8000 polyfenolske forbindelser har blitt identifisert i forskjellige plantearter. Alle plantefenolforbindelsene stammer fra Fenylalanin eller en nær forløper, Shikiminsyre.

Fire klasser Polyfenoler

Polyfenoler er klassifisert i ulike klasser på grunnlag av antall fenolringer som de inneholder og av de strukturelle elementene som binder disse ringene til hverandre. De er delt i fire klasser; Fenoliske syrer, Flavonoider, Stilbener og Lignaner.

Fenoliske syrer utgjør omtrent en tredjedel av de polyfenolske forbindelsene i kostholdet og finnes i alt plantemateriale. Fenoliske syrer er det spesielt rikelig av i syrlig frukt, grønnsaker og bær. Koffeinsyre, 

Flavonoider er de polyfenolene det er flest av i menneskelig kosthold og deler en felles grunnstruktur av to aromatiske ringer. Mer enn 4000 varianter av flavonoider er identifisert, hvorav mange gir de flotte, sterke fargene til blomster, frukter og blader. Quercetin, Myricetin og Katekiner er noen av de vanligste flavonoidene.

Stilbener. Forekomsten av stilbener i det menneskelige kostholdet er ganske lavt. De fleste stilbener i planter virker som antifungale fytoaleksiner, forbindelser som kun syntetiseres ved infeksjon eller skade. Et av de best studerte, naturlige forekommende polyphenol stilbene er Resveratrol, som i stor grad finnes i druer. Rødvin inneholder derfor også betydelig mengde Resveratrol.

Lignaner, som Secoisolariciresinol, anses å være phytoøstrogener, altså et stoff fra naturen som kan gi østrogenlignende effekter i menneskekroppen. Den rikeste matkilden er linfrø, som inneholder Secoisolariciresinol (opptil 3,7 g / kg tørrvekt).

Mulige helse-effekter

De fenoliske gruppene i polyfenoler kan forstyrre oksidasjonsprosesser i cellulære komponenter. Det er godt fastslått at polyphenolrike matvarer og drikkevarer kan øke plasmas antioksidant-kapasitet. Inntak av antioksidanter har vært assosiert med reduserte nivåer av oksidativ skade på lymfocytisk DNA.

Det er økende antall studier som viser at polyfenoler som antioksidanter kan beskytte cellebestanddelene mot oksidativ skade og derfor begrense risikoen for forskjellige degenerative sykdommer assosiert med oksidativ stress.

Resultatene av studiene gir en forståelse av de biologiske effektene av polyfenoler og deres relevans for menneskers helse. Polyfenoler eller polyfenolrik mat gir betydelig beskyttelse mot utvikling og progresjon av mange kroniske tilstander, inkludert kreft, diabetes, kardiovaskulære problemer og aldring.
Basert på vår nåværende vitenskapelige forståelse, gir Polyfenoler stort håp for forebygging av kroniske menneskesykdommer. Kilde: Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.