Hvordan miljøforurensninger og genetikk henger sammen ved revmatisme

Det har vært en økende interesse for forholdet mellom revmatoid artritt og miljøfaktorer, og nå finner forskere ytterligere sammenhenger i genene.

I de senere år har det vært en økende interesse for forholdet mellom revmatoid artritt (RA) og miljøfaktorer, som for eksempel sigarettrøyking. Hos røykere som utvikler revmatoid artritt, blir sykdommen gjerne alvorligere. Røykerne som også har HLA-genvariant, har enda større sannsynlighet for å utvikle RA, og mer alvorlig.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

For disse pasientene betyr dette ikke bare større smerte og hevelse, men også mer alvorlig bein-nedbrytning – et mindre kjent og farligere aspekt av sykdommen.

I en ny studie undersøkte Michigan Medicine-forskere forholdet mellom disse to faktorene: HLA-genet og miljøforurensende stoffer.

Joseph Holoshitz, MD, professor i indremedisin ved University of Michigan School of Medicine sier;

«Vi fant et bestemt enzym som fungerer som en kanal eller en vei inn cellen, og der samhandler de to faktorene og gjør større skader».

Artikkelen fortsetter under

Mikrobene i tarmen kan gi deg slitasjegikt og svake led …

Mange miljøgifter kan bidra til å utløse tilstanden, men sigarettrøyking, bo i urbane strøk eller å bo nær motorveier er spesielt koblet til RA.

Det kan skylders blant annet kjemikalier som kalles dioxiner. Men dioxiner er bare en av mange kjemikalier som på samme måte aktiverer denne tilstanden, sier Holoshitz.

Dioxiner har også vist seg å øke alvorlighetsgraden i en eksperimentell modell av en annen autoimmun sykdom, multippel sklerose (MS).

Artikkelen fortsetter under

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

Holoshitz uttaler;

«Vi har vist i denne studien at samspillet mellom dioksiner og HLA-genvarianten aktiverer prosesser som er kjent for å være forbundet med revmatoid artritt. Og vi har demonstrert ganske overbevisende at dette forsterker beinødeleggelsen».

«Ved å forstå mekanismene, kan vi kanskje utvikle bedre inhibitorer for å forebygge sykdom og identifisere terapeutiske mål for nye behandlingsstrategier,» sier Holoshitz.

Revmatoid artritt (RA) er en autoimmun sykdom. Hva er autoimmunitet?

Artikkelen fortsetter under

Inflammasjoner og betennelser er svært aktuelt innenfor medisinsk forskning. Det kobles nå til nesten alle kjente kronisk sykdommer – fra hjertesykdom til kreft, diabetes til fedme, autisme til demens, stoffskiftesykdommer, muskel- og skjelettplager, fordøyelsesplager, leddgikt, depresjon og andre psykiske lidelser.

Autoimmune sykdommer øker dramatisk i den vestlige verden. Som leger er vi opplært til å dempe inflammasjon med aspirin, anti-inflammatoriske medikamenter, steroider, og stadig kraftigere immunundertrykkende medikamenter med potensielt alvorlige bivirkninger. Disse medikamentene kan være livsviktige i autoimmune utbrudd – men det langsiktige målet må være å kunne leve uten.

Les hele studien her.

Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.