Hvordan tarmmikrober påvirker hjernen og humøret vårt

Forskere har gjort nye funn som kaster nytt lys på det komplekse samfunnet av trillioner av mikroorganismer som lever i tarmen vår, og hvordan de samhandler med hjernen og helsa vår.

Ny forskning viser nye sammenhenger mellom hjernen og tarmen. Studien viser hvordan serotonin kan påvirke en rekke tilstander fra depresjon til inflammatorisk tarmsykdom. Forskerne har studert mekanismene bak serotonintransport – en av de viktigste mekanismene i nevrologiske og inflammatoriske sykdommer
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin
Les mer om oss her

Forskere ved Universitetet i Exeter Medical School og University of Zaragoza i Spania studerte et protein kjent som TLR2, en kritisk detektor av mikrobiota funnet i tarmen. De fant at den regulerer nivåene av «lykkehormonet» Serotonin, en signalsubstans/transmittersubstans i noen av nervesystemets synapser og finnes også i tarmen.
Forskningen gir sterke indikasjoner på at mikrobiotaen, altså det lille livet i tarmen, kan forstyrre menneskelig fysiologi ved å påvirke serotonintransportaktiviteten. Serotonin-transport er involvert ved mange sykdommer, og det ser ut til at mikrobiota som lever i tarmen, er i stand til å forstyrre denne transporten og kontrollere våre serotoninnivåer.
Artikkelen fortsetter under
Her kan du lese mer om noen av de vanligste kjemiske ubalansene ved psykiske tilstander.

De vanligste kjemiske ubalansene ved psykiske problemer


Resultatene av forskningen, publisert i PLOS ONE, kommer samtidig som forskere over hele verden arbeider for å forstå det kompliserte samspillene mellom mikrobiotas «usynlige verden» i kroppen vår og deres innflytelse på vår helse og til og med vårt humør og psykiske helse. Nylig har blant annet forskere i California funnet kraftige indikasjoner på at bakteriene i tarmen spiller en rolle i å forårsake Parkinsons sykdom.
Det kan også bidra til å forklare hvordan mikrobiota i tarmen påvirker vår fysiologi. Inflammatorisk tarmsykdom antas å bli utløst når TLR2 ikke fungerer som den skal, men så langt har mekanismene bak dette ikke blitt fullstendig forstått.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

Dr Eva Latorre, en postdoktoral forsker ved Universitetet i Exeter Medical School, sa det nye funnet bidro til forståelse i et raskt voksende forskningsområde. Hun sa:

«Denne studien har konkludert med at proteinet TLR2 endrer tilgjengeligheten av serotonin, noe som er viktig i en rekke tilstander fra depresjon til inflammatorisk tarmsykdom»

Hovedforsker av denne studien, professor José E Mesonero ved Universitetet i Zaragoza, sa:

«Denne studien åpner opp det komplekse universet: mikrobiomet. Vi har konkludert med at TLR2 ikke bare kan oppdage mikrobiota, men også modulere serotonintransport, en av de viktigste mekanismene i nevrologiske og inflammatoriske sykdommer. Det må fortsatt studeres mye, men dette arbeidet kan forbedre vår forståelse av forbindelsen mellom tarm og hjerne-tanke mikrobiota».

Les mer om studien her
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.