fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Nye studier om irritabel tarm (IBS): Lekk tarm, aktivert immunforsvar og matintoleranser

Nye studier viser tydelig sammenheng mellom IBS og lekk tarm, matintoleranser og et aktivert immunforsvar. Forskere viser også link til kronisk tretthetssyndrom (ME/CFS).

I denne artikkelen går vi gjennom hva irritabel tarm er samt gir en oversikt over hva ny internasjonal bredt publisert forskning gir oss av ny kunnskap.
Det er estimert at 20 % av befolkningen har symptomer assosiert med irritabel tarmsyndrom (IBS), og regnes som den hyppigste lidelsen blant pasienter med fordøyelsesplager i Norge. Irritabel tarm regnes ikke som en sykdom, men en forstyrrelse i tarmens funksjon som transportorgan.
Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin
Pasienter med irritabel tarmsyndrom går med mage/tarmlidelser som en ikke finner årsaken til ved standard konvensjonell (medisinsk) utredning. Det vil si at selv om disse pasientene har spesifikke og reelle symptomer vil utredninger ikke finne noe unormalt.
Symptomer på irritabel tarm kan være kronisk magesmerte, luft, diaré og forstoppelse. Det har i mange år versert mange ulike teorier om årsaken til denne tilstanden. Nå tyder ny forskning på at immunforsvaret og lekk tarm er involvert i denne tilstanden.
I denne artikkelen presenterer vi flere av de nyeste internasjonalt bredt publiserte studiene på området. Studiene viser til at irritabel tarm (IBS) er en tilstand hvor immunforsvaret er aktivert gjennom lekk tarm og økt aktivitet av hvite blodlegemer og antistoff, som igjen kan gi matintoleranser. Yale-forskere viser også at en individualisert tilnærming i behandlingen kan være svært fordelaktig.
Artikkelen fortsetter under
Les vår temaartikkel om irritabel tarm (IBS) her

Irritabel tarmsyndrom

Yale-forskere anbefaler individuelt tilpasset kosthold

Yale-teamet gjennomførte en dobbeltblind, randomisert klinisk studie av 58 pasienter med IBS. For hver enkelt person samlet forskerne blodprøver og brukte en spesifikk test som måler immuncelleaktivering som respons på individuelle matvarer. Studiedeltakerne ble deretter satt på individualiserte dietter som enten begrenset matvarer i samsvar med testresultater eller begrenset matvarer som ikke stemmer overens med testresultatene.
Etter flere uker på de individuelle diettene ble deltakerne vurdert for IBS-symptomer og livskvalitet. Forskningsgruppen fant at de individene på dietter i samsvar med testresultatene i matintoleransetest i langt større grad hadde reduksjon i symptomer.
Artikkelen fortsetter under
Her kan du lese mer om sammenhengen mellom lekk tarm og inflammasjoner

Denne studien fra Yale-forskerne gir data som tyder på at en leukocyttaktiveringstest kan brukes til å utvikle en individualisert diett som kan lindre symptombyrden i IBS. Forskerne poengterer også at en individualisert tilpasset diett vil ha en langt bedre langsiktig effekt enn den symptomdempende low-FODMAP dietten.

Utmattede immunceller knyttet til irritabel tarmsyndrom (IBS)

Oppdagelsen, publisert i det internasjonale tidsskriftet Gut, er gjort ved Adelaide Medical School, University of Adelaide, og South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI).
Deres funn underbygger at det er store individuelle forskjeller blant de med IBS og at de med diare, som denne undersøkelsen har fokusert på, har et svært belastet immunforsvar.
Artikkelen fortsetter under

Fremtidsmedisin og Fremtidens helseteknologi

Hos oss tar vi hensyn til at alle mennesker er unike. Derfor får du som medlem muligheten til å utforske din egen kropp og helse gjennom tilgang til vår egenutviklede helseforbedringsplattform, MinSide. Her kan du utvikle planen for din helsereise og på både mobil, ipad og PC få tilgang til alle dine egne data løpende for å tracke helsedata, progresjonen og fremgang. Les mer om oss her.

Alle pasienter i studien med diaré-dominerende irritabel tarmsyndrom (IBS-D) ble funnet å ha samme type utmattelse i deres T-celler.

«For første gang har vi oppdaget at hos pasienter med irritabel tarmsyndrom forbundet med diaré, så er deres T-celler utmattet. Denne typen respons blir ofte observert ved kroniske infeksjoner.»

dette sa professor Hughes, ved Adelaide Medical School. Og videre sa han:

«Dette er en viktig oppdagelse, særlig fordi det bidrar til å skille mellom ulike former for irritabel tarmsyndrom.» 

Dr Hughes sier at det er mye forskning på IBS for å vise sammenhenger med stress, og det er kjent at kortisol og stresshormoner kan hemme immunforsvaret. Men til nå var ikke slik T-celleutmattelse beskrevet i IBS-D-pasienter.

Tarmen til pasienter med IBS reagerer helt annerledes på bakterier

Rundt 10% av befolkningen i Sverige lider av IBS, og svenske forskere har nylig gjort svært interessante funn om irritabel tarmlidelse (IBS). Studien ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Gastroenterology.
Artikkelen fortsetter under
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

Åsa Keita, forsker ved Institutt for klinisk og eksperimentell medisin (IKE) ved Linköpings universitetssykehus uttaler;

«Personer som er rammet av IBS, har blitt ansett som en ganske diffus gruppe. Vår studie har vist at personer med IBS er klart forskjellig fra friske mennesker på den måten som tykktarmen reagerer på bakterier».

Hun sier videre;
Det er økende antall studier som viser endringer i måten hjernen interagerer med bakteriell flora i tarmen spiller en rolle. Tykktarmen er dekket av et lag av slim (tarmslimhinnen), som utgjør den første forsvarslinjen mot bakteriene i tarmen. Bak dette er det et lag av epitelceller kjent som enterocytter, og bak disse er vev som inneholder immunceller. Den foreliggende studien har sett på dette laget av epitelceller, og undersøkt hvor permeabelt (gjennomtrengelig) det er for bakterier (les lekk tarm).
I studien viste forskerne at bakteriene Salmonella typhimurium og E. coli passerte gjennom tarmslimhinnen hos pasienter med IBS rundt dobbelt så raskt som det var tilfelle for friske personer.
Artikkelen fortsetter under

Hvete-overfølsomhet hos pasienter med ME og utmattelsessyndrom


Forskerne så også på mastceller, en type immuncelle som er en viktig del av det medfødte immunforsvaret, som beskytter mot mikroorganismer. De fant ut at mastceller ser ut til å spille en viktig rolle i å regulere passasjen av bakterier gjennom tarmmembranen, både hos friske personer og hos personer med IBS. Mekanismen er mer aktiv hos de med IBS.

Ny kunnskap om sammenhengen mellom kronisk tretthetssyndrom (ME/CFS) og irritabel tarm (IBS)

Forskere identifiserer unormale nivåer av spesifikke tarmbakterier hos personer med kronisk tretthetssyndrom (ME/CFS) og IBS. Opptil 90 prosent av ME/CFS-pasientene har også IBS.
Studien er blant de første som viser ubalanser i tarmbakteriene hos personer med ME/CFS og IBS. ME/CFS er en kompleks, svekkende lidelse preget av ekstrem tretthet etter anstrengelse og andre symptomer, inkludert muskel- og leddsmerter, kognitiv dysfunksjon, søvnforstyrrelse og ortostatisk intoleranse.
Artikkelen fortsetter under
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke probiotika som er mat for mange av de viktige bakteriene i tarmen vår.

«Personer med ME/CFS har en distinkt blanding av tarmbakterier og relaterte metabolske forstyrrelser som kan påvirke alvorlighetsgraden av sykdommen deres». Dorottya Nagy-Szakal, postdoktor og forsker ved Columbia University.
medforsker Brent L. Williams, assisterende professor i patologi og cellebiologi sier videre;

«Vår analyse tyder på at vi kanskje kan subtype pasienter med ME / CFS ved å analysere deres fecale mikrobiom».

John Snow Professor i epidemiologi ved Columbia er opptatt av å formidle bakterienes viktige rolle i forhold til å mediere kommunikasjonen mellom hjernen og tarmen;

«Både de med IBS og ME / CFS har et sammenbrudd i den toveis kommunikasjon mellom hjernen og tarmen mediert av bakterier, deres metabolitter og molekylene de påvirker. Ved å identifisere de spesifikke bakteriene involvert, er vi ett skritt nærmere til mer nøyaktig diagnose og målrettede terapier.»

Kilder til denne artikkelen: BMJ Open Gastroenterology , BMC MicrobiomeGastroenterology og Gut

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Vårt tilbud
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.