Soppinfeksjoner knyttet til psykiske lidelser

I en studie fant Johns Hopkins University School of Medicine-forskere en link mellom Candida-gjærinfeksjoner og schizofreni og bipolar lidelse.

I studien publisert i Nature skriver forskerne at de ikke kan si sikkert at det er en direkte årsakssammenheng mellom psykisk sykdom og soppinfeksjoner.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Men de sier samtidig at funnene kan støtte en mer detaljert undersøkelse av rollen til livsstil, immunsystemsvakheter og mage-hjerneforbindelser som faktorer til risikoen for utvikling av psykiatriske lidelser og hukommelsestap.

«Vi kan ikke utelukke Candida-infeksjon som en årsak til psykisk lidelse eller omvendt,»

dette sier Emily Severance, Ph.D., assisterende professor i pediatri og medlem av Stanley-avdelingen for utviklingsneurovirologi ved Johns Hopkins University School of Medisin.

Artikkelen fortsetter under

Er fisken i ferd med å bli giftig?

Hun sier videre;

«De fleste Candida-infeksjoner kan imidlertid behandles i sine tidlige stadier, og klinikere bør se opp for disse infeksjonene hos pasientene med psykisk lidelse.» 

Candida albicans er en gjærsopp som naturlig forekommer i små mengder i fordøyelseskanalen hos mennesker. Hos de aller fleste mennesker forhindrer kroppens egne sunne bakterier og fungerende immunsystem dens overvekst.

Artikkelen fortsetter under

Sopp for første gang identifisert som nøkkelfaktor i …

Forskerteamet fokuserer på en mulig sammenheng mellom Candida-overvekst og psykiske lidelser i kjølvannet av nye funn som tyder på at schizofreni kan være relatert til problemer med immunsystemet, og fordi noen mennesker med svekket immunforsvar er mer utsatt for soppinfeksjoner .

For studien tok kollegaer fra Sheppard Pratt Health System blodprøver fra en gruppe på 808 personer mellom 18 og 65 år. Denne gruppen var sammensatt av 277 kontroller uten en historie med psykiske lidelser, 261 personer med schizofreni og 270 personer med bipolar lidelse.

Artikkelen fortsetter under

Candida

Forskerne brukte blodprøver for å kvantifisere mengden IgG-klasseantistoffer mot Candida, noe som indikerer en tidligere infeksjon med soppen. Etter å ha regnet med faktorer som alder, rase, medisiner og sosioøkonomisk status, så de etter koblinger mellom psykisk sykdom og soppinfeksjon.

Menn med både schizofreni og bipolar lidelse hadde klare økninger av Candida.

Forskerne sier også at funnene støtter ideen om at miljømessige eksponeringer også er relatert i utviklingen av psykiske lidelser. Lese hele studien i Nature her

Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.