fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Tarmmikrober mulig beskyttelse mot sepsis – blodforgiftning

Forskningen viser en mulig rolle for antistoffet IgA i beskyttelse mot polymikrobiell sepsis, blodforgiftning.

Sepsis oppstår når kroppens respons på spredning av bakterier eller giftstoffer til blodbanen skader vev og organer. Sepsis kalles også blodforgiftning. En tilstand hvor en infeksjon medfører en alvorlig betennelsestilstand i blodet og i mange av kroppens organer. Dette fører ofte til kraftige febertokter og frysninger, og allmenntilstanden blir relativt raskt betydelig redusert. Sepsis er altså ikke en forgiftning, men en alvorlig betennelsestilstand forårsaket av bakterier.
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

 
Nå viser ny forskning at kampen mot sepsis kan få en hjelpende hånd fra tarmbakterier. Forskere rapporterer i publikasjonen Cell Host & Microbe at de ved å gi mus bestemte mikrober økte blodnivåer av immunglobulin A (IgA) antistoffer, som beskytter mot en utbredt bakteriell invasjon som fører til sepsis.

Store medisinske leksikon skriver «IgA-antistoffer som særlig viktige for infeksjonsforsvaret på slimhinner og i tarmkanalen. De fleste antistoffene i brystmelk er også IgA. Slike antistoffer er dermed også viktige for å beskytte barnet mot infeksjoner. Totalt sett er IgA antistoffer den klassen av immunglobuliner det produseres mest av i kroppen.»

Tidligere studier har koblet IgA-responser til tarmmikrober og IgA-spesifikke komponenter fra tarmbakterier har blitt detektert i serum (væskefasen av blod etter at det har levret seg, koagulert) hos mus. I tillegg har folk med IgA-mangel større sannsynlighet for å få sepsis. Men om disse to observasjonene var koblet sammen på noen måte, har vært et åpent spørsmål.
Artikkelen fortsetter under

Probiotika mulig ny behandling av flere urologiske sykdommer


Tidligere undersøkelser har vist at immunglobulin M (IgM) antistoffer raskt reagerer på blodbårne bakterier og at tarmmikrober utløser immunoglobulin G (IgG) antistoffrespons som kan blokkere bakteriell infeksjon. Forskerne i den nye undersøkelsen undersøker om tarmmikrober også kan utløse IgA-respons som beskytter mot sepsis.
Forfatter av studien Joel Wilmore fra Perelman School of medisin ved University of Pennsylvania.

«Vi mener at IgA- og IgG-antistoffer i serum kan spille en rolle som ligner den beskyttende rollen naturlige IgM-antistoffer har, med IgA-komponenten som også gir en ikke-inflammatorisk mekanisme for å holde invaderende bakterier i sjakk»

For å undersøke denne muligheten så forsker David Allman, også ved  Perelman School of Medicine, og hans team på IgA-antistoffer, hvis rolle i vertsbeskyttelse mot sepsis har vært ukjent. Forskerne fant at ved å tilføre naturlig mikroflora som inkluderte flere medlemmer av Proteobacteria Phylum, førte til økning i IgA nivåer i blodet. Videre førte endring til en Proteobacteria-rik mikrobiota til IgA-mediert resistens mot sepsis.
Artikkelen fortsetter under
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

Når forskerne overførte blod som manglet IgA i mus med sepsis, døde alle enn ett dyr innen to dager. Derimot overlevde mus som fikk blod beriket med IgA mye lenger. Samlet sett tyder funnene på at commensalmikrober kan ha en betydelig innvirkning på IgA-nivåer i blodet, noe som resulterer i beskyttelse mot bakteriell sepsis.
Basert på disse funnene, planlegger forskerne å ytterligere undersøke mekanismen ved hvilken IgA som gir beskyttelse mot sepsis og undersøke måter å utnytte de spesifikke egenskapene til disse antistoffene for å utvikle en behandling som kan brukes på menneskers sykdom.
Les hele studien her
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.