fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Bakterien Klebsiella kan gi leddbetennelse, leverskader, inflammatorisk tarm og autoimmun sykdom

Vi ser her på en rekke studier og hvordan denne potensielt multiresistente bakterien mulig kan behandles.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Nylig kunne vi lese i en av våre artikler en oppsiktvekkende studie som viser hvordan alkoholproduserende Klebsiella pneumoniae forekommer hos en stor prosentandel av individer leverskader.

kke-alkoholisk fettleversykdom er oppbygging av fett i leveren på grunn av andre faktorer enn alkohol. Det påvirker omtrent en fjerdedel av den voksne befolkningen globalt. Nå har forskere koblet tilstanden til tarmbakterier som produserer en stor mengde alkohol i kroppen, og finner disse bakteriene hos over 60% av ikke-alkoholholdige fettleverpasienter. Resultatene, som publiserte nylig ble publisert i tidsskriftet Cell Metabolism, kan bidra til å utvikle en screeningsmetode for tidlig diagnose og behandling av alkoholfri fettlever.

Klebsiella pneumoniae er vanligvis normalt å finne i munnen til friske individer, men den kan kolonisere seg i tarmen og aktivere TH1-celler når antibiotika eller andre faktorer forstyrrer tarmmikrobiell balanse. Altså det man kan kalle en dysbiose – en ubalanse i tarmfloraen. 

Så av ulike årsaker har man altså fått en ubalanse i tarmens mikrobiota og de «gunstige» bakteriene klarer altså ikke lenger holde oppveksten av Klebsiella nede.

Klebsiella pneumoniae kan være multiresistent, og måter å drepe eller fjerne dem er ikke kjent. Professor Hattori og professor Kenya Honda fra Keio University School of Medicine har forsket mye på Klebsiella og uttaler;

«Selv om mer forskning må gjøres, vil det etter hvert utvikles smal-spektrum antibiotika og bakteriofager som er spesielt rettet mot Klebsiella pneumoniae. Dette kan være svært viktig for pasienter med kroniske inflammatoriske sykdommer inkludert IBD. «

Professor Hattori og professor Kenya Honda fra Keio University School of Medicine fant i studien publisert i Science at når bakterien Klebsiella pneumoniae koloniserer i en tarm som er i mikrobiell ubalanse (dysbiose) – tilkalles immunceller som TH1 som igjen gjør  immunresponsen overaktiv og resulterer i tarmbetennelse som fører til utbruddet av IBD og inflammatorisk tarm. Deres funn tyder også på en dyp tilknytning mellom det orale mikrobiomet og tarmens økosystem.

Molekylære likheter mellom Klebsiella og selv-antigener skaper kryssreaksjon og autoimmun aktivering

Forskerene Taha Rashid og Alan Ebringer ved Analytical Sciences Group, Kings College London har vist at Klebsiella mikroorganismer er de mest sannsynlige utløsende faktorer for flere inflammatoriske tilstander. Funnene viser immunologiske, mikrobiologiske og molekylære forbindelser mellom Klebsiella og selv-antigener (altså kroppens egne celler).

Klebsiella mikrober har en rekke forskjellige antigener som viser molekylær likhet og immunologisk kryss-reaktivitet med HLA-B27 eller andre selv-antigener, og disse har blitt demonstrert i flere uavhengige studier. Enkelt forklart kan man da si at molekylene på til Klebsiella er veldig like en del av kroppens egne celler og eget vev. Så immunforsvaret angriper ikke bare Klebsiella – men også noen av kroppens egne celler og eget vev, altså «selv-antigener». Det er det man kan kalle en kryssreaksjon.

Sekretoriske IgA2-antistoffer viser seg å være signifikant økt mot type I, III og IV kollagener i serum hos japanske pasienter sammenlignet med friske individer. Antistoffer fra serum hos leddbetennelse-pasienter ble funnet å være cytotoksiske (Som vil si at antistoffene kan skade en celle, eventuelt så alvorlig at cellen dør, og i noen tilfeller ved at cellen løses opp; cytolyse) for HLA-B27-peptidbærende celler, hvilket indikerer at disse autoantistoffene sannsynligvis bidrar til immunologiske reaksjoner.

Tilbakevendende infeksjoner med disse bakteriene kan forklare de karakteristiske remisjon/ eskaleringsmekanismene som ofte har blitt observert hos pasienter med disse sykdommene. Tendensen til forekomst av kraftige betennelser innenfor ryggradsområdene er trolig på grunn av deres nærhet til tykktarmen der Klebsiella er i rikelig mon. Les hele studien her

Klebsiella og biofilm

Klebsiella er en biofilmdannende bakterie. Dette vil si at den kan produsere et beskyttende slimlag den kan gjemme seg i både for andre konkurrerende mikrober, men også antibiotika.

The Society for Applied Microbiology har publisert en omfattende studie som viser  Klebsiella sin evne til å produsere biofilm:

Denne studien viser en tydelig sammenheng mellom antibiotikaresistens og biofilmdannende evner hos Klebsiella pneumoniae-stammer.

Klebsiella pneumoniae tilhører Enterobacteriaceae-familien, og den har blitt et viktig patogen. Studien viser også at Klebsiella er ansvarlig for en overveldende mengde infeksjoner hos mennesker. Når de danner biofilmer blir de til en ekstremt resistent mikroorganisme og gir den stor motstandskraft mot antimikrobielle stoffer.

Forskerne peker videre på at på grunn av den økende resistensen mot antimikrobielle stoffer, er behandlingsalternativer ekstremt viktige. Dermed vokser antall studier med alternative metoder, som urtemedisiner, som et lovende felt for å bekjempe resistente stammer.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Opposisjonell effekt av Lactobacillus på Klebsiella pneumoniae

I en studie publisert i pubmed  viser forskere at gunstige bakterier er spesielt viktige i kampen mot antibiotikaresistente patogener. Klebsiella pneumoniae er ikke bare en multiresistent opportunistisk patogen, men også i stand til å kolonisere tarmen og viser en høy kapasitet til å danne biofilm.

I denne studien ble anti-biofilmaktiviteten til 140 nøytraliserte Lactobacillus-supernatanter vurdert mot Klebsiella pneumoniae. Blant de 13 stammene som supernatant signifikant svekket biofilmdannelse, ble Lactobacillus plantarum fremhevet. Lactobacillus plantarum gjorde at biofilmer hadde reduserte tredimensjonale strukturer assosiert med en signifikant reduksjon i Klebsiella pneumoniae biomasse.

Denne forskningen viser viktigheten av å bygge opp store stammer av «gode» bakterier for å bekjempe patogene infeksjoner.

Reduksjon av Klebsiella biofilm med urter

Som et eksempel på store konvensjonelle studier om urters virkningskraft mot biofilm ser vi på denne studien publisert i The Scientific World Journal  som evaluerte virkningen av Pfaffia paniculata (brasiliansk ginseng eller Suma) og Rosmarius officinalis (Rosmarin) ekstrakter mot biofilm av Klebsiella pneumoniae.

Som konklusjon i studien viser begge ekstraktene kraftig virkning på biofilm.

Pfaffia paniculata er en vanlig rot i Sør-Amerika, spesielt i Brasil, populært kjent som brasiliansk ginseng. Den tilhører Amaranthaceae-familien, og den er kjent for dens antiinflammatoriske potensiale. Studier indikerer at den har stort potensiale, selv mot tumorceller.

Rosmarinus officinalis, Rosmarin, er en busk fra Middelhavet, og har vært brukt til medisinske formål ved behandling av bakterielle og soppinfeksjoner.

Er prebiotika som FOS mat for Klebsiella?

Det forskes nå mye på prebiotika –  mat for våre gode venner i tarmen.

Prebiotika er kostfibre, resistent stivelse, som finnes naturlig i matvarer som cikorie, artisjokker, rå hvitløk, purre, løk og mange andre. Når gunstige bakterier fordøyer prebiotisk fiber, vil de øke kraftig i antall, samt at de frigjør metabolske biprodukter. Les vår artikkel om probiotika her.

Noen mener at Klebsiella kan fermentere og vokse på probiotika som FOS og Inuklin. Hva sier forskerne?

Når vi ser på den tilgjengelige forskningen,  som denne studien publisert i Journal of Applied Microbiology,  her i Journal of Nutrition og disse studiene publisert i PubMed samt denne  så må vi se på dette fenomenet overordnet. Studiene viser at selv om prebiotika kan være mat for noen «patogener» så blir dette sterkt oppveid av den mengden mat som de tilfører vennlige «gode» bakterier. Studier på mennesker viser at inulin forårsaket av at Lactobacilli og Bifidobacterium blomstret, men også en liten økning i Enterobacteriaceae, familien som Klebsiella tilhører.

Selv om enkelte studier har vist at noen prebiotika kan være mat for visse patogener som Enterobacteriaceae (f.eks. Klebsiella), så viser studier at dette ikke er et problem. I stedet er det en mengde kliniske studier som viser at prebiotika hovedsakelig gir vekst av vennlige bakterier, som med fortsatt tilskudd har en tendens til å oppveie for ytterligere vekst av «uvennlige mikroorganismer».

Etter hvert som vennlige bakterier blomstrer med prebiotisk tilskudd, reduseres tarmens pH, noe som virker som naturlig hemmende for veksten av patogener. Og dette kombinert med de antibakterielle virkningene som de vennlige bakteriene har, bidrar til å holde en sunn balanse mellom vennlige og uvennlige mikroorganismer i tarmen.

Virus mulig ny behandlingsmetode mot Klebsiella.

Bakteriofager, eller bare fager, er virus som infiserer og replikerer seg/deler seg i bakterier. Mange forskere mener Bakteriofager har stort potensial for å bekjempe antibiotikaresistens og andre helseutfordringer.

Bakteriofager infiserer bakterier og er i stand til å endre eller ødelegge dem. Det er derfor man kan kalle dem bakterie-spisere.

Det eksisterer tusenvis av fager, hver utviklet for å infisere bare en type eller noen få typer bakterier. Som andre virus, kan de ikke replikere av seg selv, men må bruke det reproduktive maskineriet i bakterier. For å gjøre det, fester de seg til en bakterie og setter inn sitt genetiske materiale. Fagene ødelegger deretter cellen, splitter den åpen for å frigjøre nye viruspartikler for å fortsette prosessen. Når jobben er ferdig, blir de utskilt av kroppen.

Fremveksten av patogene bakterier som er resistente mot de fleste, om ikke alle, antimikrobielle preparater som er tilgjengelige, er blitt et kritisk problem i moderne medisin, særlig på grunn av den samtidige økningen i immunsuppressive pasienter. Utvikling av alternative antiinfeksjonspreparater er blitt en av de høyeste prioriteter innen moderne medisin og bioteknologi. Og bakteriofager er en av de mest lovende strategiene.

Et unikt argument for bakteriofager er deres vertsspesifisering (at de virker svært spesifikt), noe som betyr liten eller ingen skade på «gode» nabobakterier, og de fører ikke til utvikling av resistens i andre bakterier. Det er også rapportert få eller ingen bivirkninger.

Bakteriofager vurderes av mange som en svært interessant fremtidig mulig behandling av for eksempel Klebsiella infeksjoner.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastrofal epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.