fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

bakterier og sopp kan skape hjerterytme-problemer

Patogene bakterier og sopp skaper hjertefrekvensendringer forbundet med nervesystemaktivering.

Denne svært spennende studien er publisert i American Journal of Physiology.
Det autonome nervesystemet spiller en sentral rolle i regulering av vårt immunforsvar og i fysiologiske responser på sepsis (Sepsis, også kalt blodforgiftning, er livstruende organsvikt utløst av sannsynlig eller påvist infeksjon), inkludert endringer i hjertefrekvens og hjertefrekvensvariabilitet.
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Hva er det Autonome nervestystemet?

Det Autonome nervesystemet er den delen av nervesystemet som styrer aktiviteten i glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler, det vil si så godt som alle våre indre organer unntatt skjelettmusklene og skjelettet. Navnet autonome (selvstyrende) henger sammen med at vi ikke har noen direkte, viljemessig kontroll over aktiviteten i denne delen av nervesystemet. (Store medisinske leksikon)
Den antiinflammatoriske responsen hvor en infeksjon utløser signaler som sendes gjennom vagusnerven og som demper produksjon av proinflammatoriske cytokiner, vil antas å resultere i økt signalering til hjertet og dermed økt hjertefrekvensvariabilitet.
Vagusnerven:
Vagusnerven er den lengste og mest komplekse av de 12 par kranialnervene som kommer fra hjernen. Den overfører informasjon til eller fra overflaten av hjernen til vev og organer andre steder i kroppen. I hovedsak er Vagusnerven en del av en krets som knytter halsen, hjertet, lungene og magen til hjernen.
Cytokiner:
Cytokiner er signalmolekyler som formidler signaler mellom celler i kroppen. Mange av cytokinene er pro-inflammatoriske, og nivåene er knyttet til åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. Cytokiner produseres i mange typer celler, men cytokiner som frigjøres fra endotelcellene i blodåreveggen og fra hvite blodlegemer er spesielt relevant med tanke på hjerte- og karsykdom.
Artikkelen fortsetter under

Bakterien Klebsiella kan gi leddbetennelse, leverskader, inflammatorisk tarm og autoimmun sykdom


Faktisk er redusert hjertefrekvensvariasjon i stor grad beskrevet hos mennesker med sepsis.  Studier belyser dette ved å vise at mus injisert med patogener (potensielt sykdomsfremkallende mikrober) viser forbigående bradyarytmier (lav puls).
Det autonome nervesystemet spiller en viktig rolle i å oppdage og reagere på trusler, inkludert infeksjoner. Perifere infeksiøse eller inflammatoriske signaler blir overført via nerver til regulatoriske sentre i hjernestammen. Signalering via vagusnerven har også vist seg å begrense den potensielt skadelige systemiske inflammatoriske responsen og forbedre resultatene i dyremodeller av sepsis og andre akutte inflammatoriske tilstander.
Patogener brukt i denne studien inkluderer Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, og Candida albicans.
Artikkelen fortsetter under

Perspektiver og betydning

Patogen-eksponerte mus har forbigående bradyarytmier og lav puls som kan representere henholdsvis vagal hyperaktivisering og desensibilisering. Under disse forholdene kan vagusnerven betjene en nøkkelrolle ved å oppdage trussel mot overlevelse, og den resulterende fysiologiske responsen (unormale hjertefrekvensegenskaper) kan ha til hensikt å hindre forestående klinisk forverring.
Den hurtige starten av den bradykardiske responsen antyder at patogener har en direkte effekt på nervesystemet. Les studien her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.