Forskere knytter nyrestein til bakterieubalanse

Urologiforskere mener ubalanse i bakterieflora blant annet på grunn av antibiotikabruk delvis kan forklare den dramatiske økningen av nyresteiner.

«Den generelle forekomsten av nyrestein har steget med 70 prosent de siste 30 årene, med spesielt sterke økninger blant ungdom og unge kvinner,»

det sa studiens leder Gregory E. Tasian, MD, MSCE, og barneurolog ved Children’s Hospital of Philadelphia ( HUGGE). Tasian bemerket at nyrestein tidligere var sjeldent hos barn men nå kraftig økende.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Studiens medforfatter Michelle Denburg, MD, MSCE, en pediatrisk nevrolog ved CHOP, la til:

«…våre funn tyder på at antibiotika spiller en viktig rolle, spesielt gitt at barn foreskrives mer antibiotika enn voksne.»

Tasian, Denburg og kollegaer publiserte sin studie i Journal of the American Society of Nerology.

Studiegruppen tok i bruk store mengder helsedata fra Storbritannia, som dekker 13 millioner voksne og barn mellom 1994 og 2015. Teamet analyserte tidligere antibiotisk eksponering for nesten 26.000 pasienter med nyrestein, sammenlignet med nesten 260.000 kontrollpersoner.

Artikkelen fortsetter under

De fant at fem klasser av orale antibiotika var assosiert med en diagnose av nyre steinsykdom. De fem klassene var orale sulfas, cephalosporiner, fluorokinoloner, nitrofurantoin og bredspektret penicillin. Etter justering for alder, kjønn, rase, urinveisinfeksjon, andre medisiner og andre medisinske forhold, hadde pasienter som fikk sulfafotika mer enn dobbelt så høy sannsynlighet for å få nyrestein som de som ikke ble utsatt for antibiotika. For bredspektret penicillin var den økte risikoen 27 prosent høyere.

Den sterkeste risikoen for nyrestein var hos barn og ungdom. Risikoen for nyresteiner ble redusert over tid, men forble forhøyet flere år etter antibiotisk bruk.

Artikkelen fortsetter under.

Les flere nye forskningsbaserte artikler om hvordan mikrobiomoet påvirker urologiske tilstander og nyrestein. 

Probiotika mulig ny behandling av flere urologiske sykd …

Forskere visste allerede at antibiotika endrer sammensetningen av det menneskelige mikrobiomet – samfunnet av mikroorganismer i kroppen. Forstyrrelser i tarm- og urinmikrobiomet har vært knyttet til forekomsten av nyrestein, men ingen tidligere studier har viste en sammenheng mellom bruk av antibiotika og steiner.

Tasian påpekte at andre forskere har funnet ut at om lag 30 prosent av antibiotika som er foreskrevet, er feil, og barn får mer antibiotika enn noen annen aldersgruppe, slik at de nye funnene styrker behovet for at klinikere bør være forsiktige med å foreskrive antibiotika.

Tasian og kollegaer fortsetter å undersøke mikrobiomene av barn og ungdom med nyrestein i en studie ved CHOP. Målet er å utvide denne undersøkelsen i bredere befolkningsbaserte studier for bedre å forstå hvordan variasjoner i mikrobiomessammensetningen kan påvirke utviklingen av nyrestein. Les studien her

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.