fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

MIT-forskere viser at fasting øker stamcellenes regenerative kapasitet

Det verdenskjente universitetet MIT med forskning som potensielt kan være svært viktig i behandling av mange tarmlidelser.

Tarm-stamcellene er kilden til alle nye tarmceller, som blant annet sørger for at tarmen ikke blir «lekk» med en rekke mulige medfølgene helsetilstander.
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Når vi blir eldre eller ved ulike helsetilstander begynner tarm-stamceller å miste sin evne til å regenerere. Dette påvirker i stor grad vår evne til å bekjempe gastrointestinale infeksjoner eller andre tilstander som påvirker tarmen.
Dette aldersrelaterte tapet av stamcellefunksjonen kan reverseres med en 24-timers faste, ifølge en ny studie fra MIT-biologer. Forskerne fant at fasting dramatisk forbedrer stamcellernes evne til å regenerere, i både eldre og unge mus.
Artikkelen fortsetter under

I fastende mus begynner celler å bryte ned fettsyrer i stedet for glukose, en forandring som stimulerer stamceller til å bli mer regenerativ. Forskerne fant at de også kunne øke regenerering med et molekyl som aktiverer den samme metabolske bryteren. En slik intervensjon kan potensielt hjelpe eldre mennesker med å bekjempe tarm-infeksjoner eller kreftpatienter som gjennomgår kjemoterapi, sier forskerne.
Omer Yilmaz, en professor i biologi uttaler;

«Fasting har mange effekter i tarmen, som inkluderer økt regenerering, så vel som potensielle bruksområder i enhver form for sykdom som påvirker tarmene, som infeksjoner eller kreftformer,»

videre sa han;

«Det er en grunnleggende interesse for laboratoriet mitt å forstå hvordan fasting forbedrer den generelle helsen, inkludert rollen som voksne stamceller har i tarmregenerering, reparasjon og aldring.»
Artikkelen fortsetter under

Hva forskerne sier om hvordan periodisk fasting kan gi et lengre og sunnere liv


David Sabatini, MIT professor i biologi og medlem av Whitehead Institute for Biomedical Research, er også en senior forfatter av studien, som publiseres i Cell Stem Cell. Han sier;

«Denne studien ga oss en tydelig indikasjon på at fasting induserer en metabolsk bryter i tarmstamceller, fra å utnytte karbohydrater til å brenne fett,» 

I mange tiår har forskere visst at lavt kaloriinntak er knyttet til økt levetid hos mennesker og andre organismer. MIT-forskerne var interessert i å utforske hvordan fasting påvirker virkningen på molekylært nivå, spesielt i tarmen.
Intestinale stamceller er en del av tarmens beskyttende slimhinne og barriere, som fornyer seg selv hver femte dag. Når en skade eller infeksjon oppstår, er stamceller nøkkelen til å reparere skade. Når de regenerative evnene reduseres i disse tarmstamcelleene, så tar lengre tid for tarmen å gjenopprette seg etter en infeksjon eller skade.
Artikkelen fortsetter under 
Se kundehistorier fra kunder ved Funksjonellmedisinsk Institutt

«Intestinale stamceller er arbeidshestene i tarmene som gir opphav til flere stamceller og til alle de forskjellige differensierte celletypene i tarmene.
I denne undersøkelseslinjen fokuserte de på å forstå hvordan en 24-timers faste forbedrer funksjonen til unge og gamle intestinale stamceller.»
Forskerne fant at stamceller fra de fastende musene doblet sin regenerative kapasitet.
«Det var veldig tydelig at fasting hadde denne virkelig enorme effekten og dette var noe vi så i både de unge musene og de gamle musene, og vi ønsket virkelig å forstå de molekylære mekanismene som driver dette.»
Artikkelen fortsetter under

Autoimmune Sykdommer: immunsystemet angriper egen kropp


Ytterligere studier, inkludert sekvensering av messenger RNA fra stamceller fra musene som fastet, viste at faste induserer cellene til å bytte fra deres vanlige metabolisme, som forbrenner karbohydrater som sukker, til å metabolisere fettsyrer. Denne bryteren skjer ved aktivering av transkripsjonsfaktorer kalt PPAR, som skrur på mange gener som er involvert i metabolisering av fettsyrer.
De fant også at de kunne reproducere de gunstige effektene av fasting ved å behandle mus med et molekyl som etterligner effektene av PPAR.
Forskerne sier også;

«Bare aktivering av en metabolsk vei er tilstrekkelig til å reversere visse aldersfenotyper.»

Les mer om studien her
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.