Norske og internasjonale forskere advarer mot norsk fisk og coctail av giftstoffer

«Barna betaler prisen for norske kostholdsråd» sier norsk seniorforsker.

Morgenbladet har i en ny artikkel intervjuet seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. Hun utfordrer der sin arbeidsgivers kostholdsråd og sier miljøgifter fra fisk blant annet kan gi adferdsvansker. Morgenbladets artikkel er en av en rekke artikler som fokuserer på problematiske sammenblandinger mellom norsk fiskeindustri, myndighetene og norske forskere.

Artikkelen fortsetter under
persontilpasset medisin

 
Morgenbladet og Harvest har i flere artikler belyst hvordan forskere som legger seg ut med laksenæringen og de statlige organene som understøtter den, utsettes for svertekampanjer, drittpakker og press. Eggesbø har også tidligere uttalt seg om miljøgifter og fisk, og kjenner konsekvensene.

– Det er ikke karrierefremmende

sier hun kort til Morgenbladet. Videre sier hun;

– Antall studier som påviser negative helseeffekter av miljøgifter, har økt kraftig de siste årene.

Artikkelen fortsetter under
I en omfattende artikkel ser vi på hva både forskerne og myndighetene sier om giftstoffer i norsk fisk. Kunnskapen er nå i ferd med å bli så omfattende at det virker stadig mer problematisk at myndighetene opprettholder kostholdsrådene. Vi ser også på noen mulige behandlingsalternativer ved tungmetallforgiftning.

Er fisken i ferd med å bli giftig?


Eggesbø har gjennomført store studier hvor hun ser hvor mye miljøgifter norske mødre har i seg. Når de er gravide eller ammer, overføres miljøgiftene til spedbarna. Dette har konsekvenser for barna.
I sine studier på norske barn, har Eggesbø påvist sammenheng med hemmet fostervekst, endret fødselsvekt, unormalt rask vektøkning i spedbarnsalderen, overvekt i skolealderen og adferdsendringer. Hun sier;

– Vi ser for eksempel at mødre med de høyeste nivåene av plantevernmiddelet DDT har økt risiko for å få ettåringer med vanskelig adferd. Barna er irritable, de vil ikke kle av og på seg, de vil ikke sove og skriker mye.

Eggesbø legger seg med dette ut med norske myndigheter og norsk fiskeindustri, men sier allikevel;

Jeg vil heller være «kostrådsfornekter» enn kunnskapsfornekter.

Artikkelen fortsetter under nyhetssaken.
Ny forskning viser sammenhenger mellom tungmetallbelasting, giftstoffer og Autisme. 

Cocktail-effekten

Det har i Danmark blitt gjennomført et stort forskningsprosjekt om kjemiske cocktaileffekter i mat, utført av Det nasjonale matinstituttet og Danmarks Tekniske Universitet. De har fastslått at selv små doser av kjemikalier kan ha betydelige negative effekter hvis de er tilstede sammen.
En pålitelig metode for beregning av effekten av kjemiske cocktailer er utviklet i prosjektet. Prosjektet har også vist behov for å begrense den danske befolkningens eksponering mot visse stoffer.
Artikkelen fortsetter under

Det faktum at den tradisjonelle måten å vurdere potensielle skadelige virkninger av kjemikalier bare tar hensyn til enkelt-kjemikalier har lenge bekymret. Spesielt siden denne tilnærmingen ikke tar hensyn til effektene som kan oppstå hos mennesker når kjemikaliene er til stede samtidig i en cocktail.
En alvorlig bekymring er at stoffer kan forsterke hverandres effekter, slik at deres samlede effekt blir større enn det som kan forutses ved å se på de enkelte kjemikalier.
Artikkelen fortsetter under
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt

Den danske fireårige studien om cocktaileffekter i matvarer har fastslått at når to eller flere kjemikalier virker sammen, har de ofte en additiv effekt. Dette betyr at cocktaileffekter kan forventes basert på informasjon fra enkeltkjemikalier, men også at små mengder kjemikalier når de er til stede, kan ha betydelige negative effekter.
Professor Anne Marie Vinggaard sier;

“Denne innsikten har en dyp innvirkning på måten vi bør vurdere risikoen ved kjemikalier vi blir utsatt for gjennom maten vi spiser”

Cocktailprosjektet har skapt en oversikt over mengden av plantevernmidler og andre forurensninger og kjemikalier som mennesker blir utsatt for via matvarer.
De danske forskerne uttaler videre;

“Kjemiske cocktaileffekter er en samfunnsmessig utfordring som utfordrer måten vi vurderer og regulerer bruken av kjemikalier, både i Danmark og i Europa”

Les mer om studien her
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

 
Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.