fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny forskning underbygger koblingen mellom inflammatorisk tarm og Parkinsons. 

Helsepersonell kan kanskje stoppe utviklingen av den nevrologiske tilstandene Parkinsons og MSA i fremtiden ved å oppdage tegn på sykdommen hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

I en ny studie publisert i Gut viser Danske forskere at pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) syntes å ha en 22% større risiko for å utvikle Parkinsons sykdom i en studie som analyserte deltakerne i nesten 40 år.
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

IBD med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er kroniske lidelser med utbrudd gjerne i ung voksen alder. flere tidligere studier antyder at betennelse spiller en sentral rolle i utviklingen av Parkinsons sykdom og multipl systematrofi (MSA).
Enterisk betennelse – det viktigste symptomet på inflammatorisk tarmsykdom – kan forekomme hos pasienter med Parkinsons sykdom og kan gjenspeile de tidligste manifestasjonene av den nevrologiske tilstandens utvikling.
Eksperter har lenge mistenkt at det kan være en «tarm-hjerneakse» der tarmmiljøet påvirker funksjonen av sentralnervesystemet og at intestinal ubalanse kan forårsake Parkinsons sykdom.
Artikkelen fortsetter under
Les mer om Klebsiella i denne artikkelen hvor vi ser på studier som viser klare sammenhenger mellom den patogene bakterien Klebsiella og leddbetennelse, inflammatorisk tarmsykdom og en rekke andre autoimmune tilstander.

Derfor har et team av danske forskere ledet av Dr. Tomasz Brudek fra Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovitenskap, Bispebjerg og Frederiksberg Sykehus, København, undersøkt om IBD var forbundet med risiko for Parkinsons sykdom og multiple systematrofi.
De gjennomførte en landsdekkende befolkningsbasert kohortstudie som involverte alle individer diagnostisert med IBD i Danmark mellom 1977 og 2014 – 76 477 mennesker – og mer enn 7,5 millioner ikke-IBD-individer fra den generelle befolkningen, som var sammenlignbare når det gjelder kjønn og alder.
Alle deltakerne ble fulgt fra IBD diagnose / indeksdato til forekomsten av Parkinsons sykdom og multiple systematrofi (MSA) ved bruk av data fra det danske pasientregisteret.
I løpet av 37-års studieperioden ble 335 pasienter med IBD (0,4%) og 39,784 ikke-IBD individer (0,5%) diagnostisert med Parkinsons sykdom, mens 13 pasienter med IBD (0,02%) og 866 ikke-IBD individer (0,01% ) ble diagnostisert med MSA.
Artikkelen fortsetter under
Kunder hos Funksjonellmedisinsk Institutt forteller sine historier
https://funksjonellmedisin.no/kundeuttalelser-2/
Analyse av resultatene viste at pasienter med IBD hadde en 22% høyere risiko for Parkinsons sykdom sammenlignet med ikke-IBD individer.
Denne økte risikoen var tilstede uavhengig av alder ved IBD-diagnose, kjønn eller lengde av oppfølging.
Den totale forekomsten av MSA var lav i studien, men analyse foreslo en tendens til høyere risiko (41% høyere) ved utvikling av MSA hos pasienter med IBD sammenlignet med ikke-IBD-individer. Estimatene var like for kvinner og menn.
Det var en 35% større risiko for parkinson blant pasienter med ulcerøs kolitt, men ikke en signifikant høyere risiko blant pasienter med Crohns sykdom.
Artikkelen fortsetter under

Dette var en observasjonsstudie, så det kan ikke trekkes konkrete konklusjoner om årsak og virkning, men forfatterne sa at de trodde at deres arbeid var den første epidemiologiske studien som undersøkte risikoen for parkinson i en landsomfattende studie av pasienter med IBD.
Forfatterne konkluderte med:

«Studien antyder at klinikere bør være oppmerksomme på symptomer på parkinson hos pasienter med IBD, og ​​studien viser behovet for videre undersøkelse av rollen til tarmbetennelse og hjerne-tarm-mikrobiomakse i etiologi av parkinson.

De avsluttet med:

«Identifiseringen av risikofaktorer assosiert med tidlige faser av Parkinsons sykdom kan være viktige for å kunne potensielt modifisere eller bremse sykdomsfremdriften.»

Les studien her
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.