Ny kobling mellom tarmmikrobiomet og hjertesykdom

Mangel på mangfold av sunne bakterier i tarmen er knyttet til en rekke helseutfordringer – og ny forskning viser også sammenhenger med det kardiovaskulære systemet.

For første gang har forskerne funnet en sammenheng mellom tarmbakterier og stivhet i arteriene. Dette tyder på at man gjennom diett og probiotika kan redusere risikoen for kardiovaskulær sykdom. British Heart Foundation har finansiert forskningen som er publisert i European Heart Journal.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Tarmmikrobiomet har de siste årene blitt koblet til en rekke sykdomsmekanismer, inkludert betennelse som kan predisponere mennesker for hjertesykdom. Stivhet i arteriene som skjer for Fen del mennesker når vi blir eldre, er kjent for å være en faktor ved kardiovaskulær risiko.

Forskerne undersøkte medisinske data fra en gruppe på 617 middelaldrende kvinnelige tvillinger. Målinger av arteriell stivhet ved bruk av en gullstandardmålingen kalt carotid-femoral pulsbølgehastighet (PWV) ble analysert sammen med data på sammensetningen av kvinnens tarmmikrobiomer.

Resultatene av analysen viste at det var en signifikant korrelasjon for alle kvinnene mellom mangfoldet av mikrober i tarmen og helsen til arteriene.

Artikkelen fortsetter under. 

Sterk kobling mellom hjerteinfarkt og inflammatorisk ta …

Det har vært en rekke nye studier som viser sammenhengen mellom mikrobiomet og hjertesykdom. Les våre artikler om hjertehelse her.

Etter justering for metabolske variasjoner og blodtrykk var måling av arteriell stivhet høyere hos kvinner med lavere mangfold av sunne bakterier i tarmen. Forskningen identifiserte også bestemte mikrober som var knyttet til en lavere risiko for arteriell stivelse. Disse mikroberene har også tidligere vært assosiert med lavere risiko for fedme.

Dr. Ana Valdes, fra University of Nottinghams medisinske skole og Nottingham Biomedical Research Center, sa:

«Vi vet at en betydelig andel av alvorlige kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt ikke  kan forklares med tradisjonelle risikofaktorer som fedme og røyking, særlig for yngre mennesker og hos kvinner og at arteriell stivhet er relatert til risiko for disse gruppene. Resultatene våre viser derfor den første observasjonen hos mennesker som knytter tarmmikrober og deres bi-produkter til lavere arteriell stivhet. Det er mulig at tarmbakteriene kan brukes til å oppdage risiko for hjertesykdom og kan endres av kosthold eller medisiner for å redusere risikoen. «

Artikkelen fortsetter under

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIM …

Dr Cristina Menni, fra Institutt for Twin Research og Genetisk Epidemiologi ved King’s College London, sa: «Det er stor interesse for å finne måter å øke mangfoldet av tarmmikrober til andre tilstander som fedme og diabetes.

Kostholdsintervensjoner for å forbedre de sunne bakteriene i tarmen kan også brukes til å redusere risikoen for hjertesykdom. »

Forskningen konkluderer med at kardiovaskulær risiko som ikke er forklart av de vanlige risikofaktorene, i fremtiden kan bli forklart ved å analysere tilstanden til tarmmikrobiomet. Dette kan være spesielt nyttig for å avklare kardiovaskulær risiko hos yngre mennesker og kvinner.

Artikkelen fortsetter under

Tarmmikrobiomet kan også være målet for ernæringsbaserte helseintervensjoner – for eksempel er et resistent stivelserikt kosthold kjent for å forbedre mengden og mangfoldet av nyttige mikrober i tarmen.

Forskerne skriver i sin artikkel at sammensetningen av tarmmikrobiomet kan bidra til den viktige mekanismen hvor kostfiberinntak påvirker kardiovaskulær risiko.

Forskningen ble finansiert av British Heart Foundation og Medical Research Council og er en del av et prosjekt for å identifisere markører som kan hjelpe med å utvikle spesialtilpasset behandling til enkeltpersoner. Les studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.