Studie viser hvordan sopp i kroppen kan bli farlig for oss

En tverrfaglig studie viser at en potensielt dødelig sopp ødelegger immuncellen som vanligvis vil drepe den ved å stjele kilden til næringsstoffer.

Studien er utført av forskere fra Monash University Biomedicine Discovery Institute (BDI).
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Candida albicans er en mikroskopisk sopp som ofte finnes i menneskekroppen, men som kan bli en farlig infeksjon hos sårbare pasienter. Disse livstruende infeksjonene påvirker ca. 400.000 mennesker verden over årlig og har en alarmerende dødelighet på 40 prosent. C. albicans er en av en håndfull sopparter som kollektivt dreper minst 1,5 millioner mennesker per år.
Studien, ledet av professor Ana Traven i Monash Universitys institutt for biokjemi og molekylærbiologi, og utgitt i  Cell Metabolism.
Artikkelen fortsetter under

Sopp for første gang identifisert som nøkkelfaktor i Crohns sykdom


Sukkeret glukose er viktig for makrofager, en type immuncelle, for iverksette et effektivt angrep på sykdomsfremkallende mikrober. Når de oppfatter en infeksjon, gjennomgår makrofager et metabolsk skift som øker glukoseforbruket, og de blir deretter avhengig av det. Soppen konkurrerer med makrofager om glukosen, men soppen forbruker glukosen raskt og forårsaker at makrofagerne dør.

«Soppen gjør immuncellens behov for å konsumere glukose til deres egen fiende, ved at den metabolske forandringen i immuncellen blir en akilleshel,»

dette sier professor Traven. Videre sa hun;

«Vi gjorde mange eksperimenter for å bevise at dette var tilfellet. Nå kan vi se hva som skjer i samhandlingen mellom immunceller og soppen. Det er et svært viktig funn,» 

Artikkelen fortsetter under

Candida


Professor Traven sa at lignende undersøkelser som ser på immuncellmetabolisme – et voksende felt – overveiende har studert vertsresponsen til mikroben, ikke hva mikrobeen gjorde.
«Det er betydningen av vårt arbeid – vi har sett på hele bildet,» sa professor Traven.
Hun sa at forskningen ble gjennomført i immunceller og en dyremodell, og at det fortsatt var å se hvordan funnene oversatte til menneskelig sykdom.
Artikkelen fortsetter under

Hvordan sopp fortrenger de "gode" bakteriene hos de med inflammatoriske tarmsykdommer


Å finne alternative behandlingsstrategier er kritisk i møte med økte bekymringer for antimikrobiell resistens, sa professor Traven.
«Selv om vi har en tendens til å undervurdere betydningen av soppinfeksjoner, er det anslag at dødsfall fra soppinfeksjoner er sammenlignbare med dødsfall fra tuberkulose og malaria, som er velkjente globale utfordringer,» sa hun til slutt. Les hele studien her.
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.