fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie viser positiv effekt av Yasko-protokoll for CFS, kronisk tretthet og fibromyalgi.

Forskerteam fant positive effekter for pasienter med kronisk tretthet som CFS og den autoimmune sykdommen Fibromyalgi – ved bruk av Yasko-protokoll.

Forskern Rich Van Konynenburg, Ph.D. ledet et team av forskere som gjennomførte en klinisk studie med pasienter som alle led av kronisk tretthet og de fleste også Fibromyalgi.
Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Behandlingsprotokollen som ble benyttet i denne studien ble hentet fra det fullstendige behandlingsprogrammet utviklet av Yasko for behandling av autisme og voksne med nevrologiske sykdommer. Den besto av fem kosttilskudd med forskjellige vitaminer og mineraler.
Etter 6 måneder med vitamin og mineralblandingen ble det utviklet individuell behandling basert på gentester, tungmetallbealstning og mugg-toksider.
Noen pasienter rapporterte om en økning av symptomer i begynnelsen, men som i de fleste tilfeller ble fulgt opp av en kraftigere forbedring av symptomene.
Artikkelen fortsetter under
https://funksjonellmedisin.no/kundeuttalelser-2/
Etter 9 måneder rapporterte majoriteten av pasientene at de hadde opplevd mer enn 50% forbedring.
Denne kliniske studien er en forenklet behandling hentet fra Dr. Amy Yaskos fullbehandlingsprogram, og resultatene er funnet å være konsistente med hypotesen.
Forskeren skriver at denne pilotstudien med bruk av forenklet Yasko-behandling gir betydelige fordeler hos de fleste pasienter som bruker den, og det har resultert i tilsynelatende fullstendig gjenoppretting av helsa hos en andel av pasientene.  Forfatteren skriver videre at ekstra fordeler kan oppnås ved å inkorporere ytterligere deler av den komplette Yasko-protokollen. Les hele studien her.
Artikkelen fortsetter under

Amy Yasko, Ph.D, NHD, AMD, HHP, FAAIM

Dr. Yasko var i mange år knyttet til mange av de mest anerkjente forskningsinstitusjonene i USA hvor hun var spesialist på DNA/RNA. Den senere tiden har hun skrevet en rekke bøker om sammenhenger mellom autisme og blant annet giftstoffer. Hun beskriver i sine bøker hvordan man ved hjelp av epigenetikk påvirker og styrker kroppens eget avgiftningssystem.
Amy Yasko har omfattende kompetanse og erfaring innen biokjemi, molekylærbiologi og bioteknologi. I tillegg har hun betydelig forsknings og klinisk erfaring. Hun er spesielt kjent for sitt arbeid med DNA og RNA – og det som nå omtales som Epigenetikk.
Amy Yasko mener blant annet giftstoffer og kroppens evne til å avgifte er sentralt i utvikling av kronisk sykdom. Og hun har de senere årene utgitt en rekke bøker hvor hun skriver om metoder man blant annet kan benytte for å bedre kroppens egen evne til å avgifte toksiner og giftstoffer.
Artikkelen fortsetter under
Norsk forsker advarer i et intervju med Morgenbladet mot norsk fisk

Amy Yasko sier selv;

«Dette programmet hjelper deg å forstå en sentral mekanisme i kroppen din, en mekanisme som er direkte relatert til en rekke helsemessige forhold, en mekanisme som etter min mening er nøkkelen til liv og helse. Jeg tror personlig at hvis denne mekanismen ikke fungerer eller er alvorlig kompromittert, så er at det uforenlig med evnen til å overleve. Det er så viktig at jeg mener at Metyleringssyklusen er for helsen din, barna dine, barnebarnene dine, dine foreldre og besteforeldre.»

Som en av de aller mest anerkjente ekspertene innen DNA/RNA-basert diagnostikk og terapi, arbeidet hun i mange av de mest anerkjente forskningsmiljøene i mange år. Hennes fokus på RNA begynte for mer enn 30 år siden da hun isolerte RNA fra transformerte celler ved Strong Memorial Hospital Cancer Center. Hun var medforfatter av en av de første studiene i den prestisjetunge publikasjonen Cell som omhandlet RNA og kreft. Senere arbeidet hun videre med RNA ved Yale Medical Center. Dr. Yasko fungerte som forskningsdirektør ved Kodak IBI som utvikler molekylære verktøy som selges over hele verden for diagnostiske og forskningsformål.
Artikkelen fortsetter under nyhetssaken
Se TV-Helse sitt intervju med den tidligere autisten, Tim. 

Som leder og eier av flere bioteknologiselskaper, inkludert Biotix DNA og Oligos utviklet hun den første lavkost DNA syntetiserer og var oppfinner på en rekke patenter som etablerte nye kjemikalier og applikasjoner ved bruk av DNA- og RNA-baserte terapeutiske midler.
Etter hvert flyttet Dr. Yasko sitt fokus fra bioteknologi for å konsentrere seg mer intensivt på naturlig medisin. Hennes tilnærming til å håndtere komplekse tilstander som autoimmune sykdommer,  autisme, kronisk utmattelsessyndrom og andre nevrologiske problemer er å bruke sin kunnskap om molekylærbiologi og biokjemi og anvende den ved bruk av urter og kosttilskudd.
Dr. Yasko har talt på konferanser som New York Academy of Science, er oppført i Who’s Who in Women, har mottatt CASD-prisen for RNA-forskning i autisme og har utgitt nær sytti artikler og mange bøker relatert til både DNA / RNA.. Les mer om Dr Yasko her.

BOKA OM TIM SOM BLE BEHANDLET MED YASKO PROTOKOLL FRISK FRA AUSTISME MED FIN OMTALE FRA LEGEFORENINGEN

Legeforeningen sitt fagtidsskrift Tidsskriftet har i siste utgave omtalt boken om Tim som ble behandlet av sin egen mor med metoder som tidligere ikke har blitt benyttet i Norge.
«Raugland, spesialpedagog, har skrevet om sin sønn Tim, hans vei inn og ut av barneautisme og AD/HD. Problemene startet i treårsalderen med lungebetennelse. Glenne regionale senter for autisme bekreftet hans diagnoser.»
«Hun beskriver alle medisinske utredninger, funn og behandlinger fra han var ni år frem til i dag, nå en frisk og normal 11-åring både i skolesammenheng og sosialt. Hjelperessursene er trukket tilbake. Han hadde ikke psykiske diagnoser, men stoffskiftefeil.»
Artikkelen fortsetter under

«Det interessante er hvordan Raugland arbeidet for å hjelpe Tim. Forfatteren forteller om de utradisjonelle analysene hun har benyttet seg av: antistoffprøver mot enkelte matvarer, fettsyrebalanse, inflammasjonspanel for eventuell immunologisk dysfunksjon, cøliakiutredning, gentest for eventuelle enzymfeil i stoffskiftet, forhøyede peptider i urin, avføringsanalyse, håranalyse og ortomolekylær utredning. Sentralt er metyleringsreaksjonene. Hans genfeil i stoffskiftet ble omgått ved «genetisk bypass» ved kosttilskudd. Dette behandlingsopplegget kaller hun «Tim-modellen». Forfatteren presiserer at diett og kosttilskudd er individuelt.»
«Det nye her er genetisk dokumentasjon av stoffskiftefeil. Det er svært få som i dag kan gi en medisinsk behandlingsplan for de «autismesymptomene» som disse stoffskifteforstyrrelsene kan gi. Boken er et friskt innlegg i den pågående debatten om alternativ behandling av barneautisme, og erfaringene fra denne forfatteren og andre foreldre kan være gode nok til å starte forskning på denne behandlingsformen.»
Les omtalen i Tidsskriftet for legeforeningen her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  
Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.