Verdens største mikrobiologiske prosjekt viser hvor viktig maten er for tarmfloraen og helsa.

Dette er den største publiserte studien til dags dato på det menneskelige mikrobiomet – det unike mikrobielle samfunnet som er så viktig for helsa vår.

American Gut Project er ledet av UC San Diego School of Medicine og er verdens største crowdsourced borgervitenskapsprosjekt.

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

«Vi observerte et mye større mikrobielt mangfold enn tidligere mindre studier har funnet, og det antyder at hvis vi ser på flere populasjoner, så ser vi mer mangfold, noe som er viktig for kartlegge det menneskelige mikrobiomet».

det sier Daniel McDonald, Ph .D., og leder av American Gut Project ved UC San Diego School of Medicine.

The American Gut Project ble grunnlagt  for å bedre forstå det menneskelige mikrobiomet – hvilke typer bakterier som lever hvor, hvor mange det er av hver og hvordan de påvirkes av kosthold, livsstil og sykdom.

Prosjektet har samlet inn mikrobielle sekvensdata fra 15 096 prøver levert av 11 336 personer, hovedsakelig fra USA, Storbritannia og Australia, sammen med 42 andre land eller territorier.

Artikkelen fortsetter under

Soppinfeksjoner knyttet til psykiske lidelser

Denne åpne tilgangen til dataene tillater forskere rundt om i verden å benytte dataene for å finne meningsfylte foreninger mellom faktorer som kosthold, mosjon, livsstil, mikrobielt utrykk og helse. Her er noen observasjoner så langt:

Kosthold.

Antall plantetyper i en persons kosthold spiller en viktig rolle i mangfoldet av hans eller hennes tarmmikrobiom antall forskjellige typer bakterier som bor der.

Deltakere som spiste mer enn 30 forskjellige plantetyper per uke hadde en langt større diversitet i tarmfloraen enn de som spiste 10 eller færre typer planter per uke. Tarmprøver av disse to gruppene varierte også i de aktuelle molekyler.
Antibiotika. Deltakerne som spiste mer enn 30 planter per uke hadde også færre antibiotika-resistensgener i deres tarmmikrober enn folk som spiste 10 eller færre planter. Med andre ord hadde bakteriene som bodde i plantespisere, færre gener som koder for molekyler som hjelper bakteriene med å unngå antibiotika.

Artikkelen fortsetter under.

SAMMENHENGEN MELLOM LEKK TARM, INFLAMMASJONER OG AUTOIM …

Forskerne tror det kan være fordi folk som spiser færre planter, i stedet spiser mer kjøtt fra antibiotika-behandlede dyr eller behandlet mat med antibiotika tilsatt som konserveringsmiddel, noe som kan favorisere overlevelse av antibiotikaresistente bakterier.

Mental helse.

The American Gut Project forskerne undersøkte også tarmmikrobiomene på 125 personer som rapporterte å ha en psykisk forstyrrelse, som depresjon, schizofreni, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller bipolar lidelse. Teamet fant at personer med en psykisk lidelse hadde mer til felles med andre mennesker med psykiske lidelser når det gjelder bakteriesammensetting av deres tarmmikrober.

Artikkelen fortsetter under

I tillegg fant forskere indikasjoner på at spesifikke bakterietyper er vanligere hos personer med depresjon enn folk som ikke har tilstanden.

Mc Donald sier;

«Folk antar generelt at du kan endre tarmmikrobiomet raskt ved å spise forskjellig, men disse effektene har en tendens til å kreve lang tid.»

Samfunn

Deltakere over hele verden har sendt inn prøver til prosjektet og analysen viser at den stort industrialiserte befolkningen i studien har en betydelig ulik tarm-mikrobiota i forhold til ikke-industrialiserte populasjoner. Dette kan være en av årsakene til den kraftige økningen av kroniske sykdommer i den industrialiserte befolkningen.

Les hele studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Les om vårt tilbud her
Les om vårt tilbud her

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.