fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Artikkel i Nature viser hvordan aluminium gir betennelse i tarmen

Den kraftig økende forekomsten av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) har vist den kritiske rollen til miljøforurensninger.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen. 

Lekk tarm og økt betennelse.

Hittil har virkningen av aluminium i tarmen ikke vært veldig kjent. Denne studien har hatt til hensikt å evaluere effekten av miljøforgiftning med aluminium på betennelse og å utforske de underliggende mekanismene.
Studien viser at aluminium forverret tarmbetennelsen. Aluminium økte intensiteten og varigheten av betennelsen og reduserte epitelcellefornyelsen sammenlignet med kontrolldyr. Epitelceller er det tynne cellelaget som dekker hele tarmoverflaten og omtales som tarmbarrieren eller tarmslimhinnen.

 Artikkelen fortsetter under.

Studien viste også at aluminium påvirket tarmbarriere-funksjonen svært negativt. Det medfører en økt tarm permeabilitet eller lekk tarm. Skadelige effekter av aluminium på tarmbetennelse og mucosal reparasjon tyder sterkt på at aluminium kan være en miljømessig IBD risikofaktor.
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som inkluderer Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, er kroniske sykdommer karakterisert ved en overdreven ukontrollert tarmbetennelse som skyldes en unormal immunrespons mot mikrobiota. De siste 10 årene har genetisk forskning på IBD gitt viktige funn. Imidlertid ble det vist at ingen av de mange sensitivitetsgenene som er identifisert var nødvendige eller tilstrekkelige for sykdomsutbrudd.
Artikkelen fortsetter under.

Vi inspireres av det som kan bli fremtidens primær-helstejeneste i USA


Nature skriver at forskerne nå har sterke argumenter som innebærer en viktig rolle for miljøfaktorer i patogenesen til IBD.Industriellisering i det 20. århundre har ført til økt opphopning av tungmetaller, og spesielt aluminium i våre omkringliggende økosystemer. Aluminium er allestedsnærværende og er det mest vanlige metallelementet i vårt miljø.

De siste 50 årene har verdensomspennende produksjon av aluminium økt jevnt. En hovedvei for eksponering av aluminium for befolkningen er gjennom mat og vann. Nedgangen i bruken av ubehandlede matvarer og økt forbruk av kaker, bakverk og sukkerrike matvarer har resultert i økt inntak av aluminium, som overstiger det tolerante ukentlige inntaket i en betydelig andel av de europeiske og nordamerikanske befolkningene.

Artikkelen fortsetter under

I mange år har eksponering for aluminium blitt antatt å kunne gi unormal immunrespons ved ulike sykdommer, inkludert autoimmune tilstander. Til tross for denne kjente toksisiteten og en potensiell tarminteraksjon er ikke dette godt nok kjent.

Målet med studien var å undersøke aluminiums proinflammatoriske rolle i ulike modeller av kjemisk indusert og kronisk kolitt hos mus. Spesiell oppmerksomhet ble gitt til samspillet mellom aluminium og epitelceller og dets rolle i immunresponsen mot bakterier.

Studien ble utført på mus da det er etisk uforsvarlig å gjøre denne typen forskning på mennesker. Les artikkelen i Nature her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.