Harvard professor Fasano: Autoimmune sykdommer kan helbredes

På dag en av IFM-konferansen har noen av de fremste forskerne i verden innenfor autoimmunitet presentert kunnskap som kan endre behandling fundamentalt.

Hele det medisinske teamet ved Instituttet er på en ti-dagers tur i USA for å delta på konferanser, besøke klinikker og snakke med mange av de ledende forskerne innenfor Autoimmunitet i verden i dag. Vi kommer med daglige nyhetsoppdateringer med høydepunkter og interessant ny kunnskap.

Første taler var verdens fremste forsker innenfor autoimmunitet, Professor Alessio Fasano, som er leder av to store forskningsinstutisjoner: Pediatrics Harvard Medical School Mucosal Biology and Immunology Research Center og Center for Celiac Research Massachusetts General Hospital for Children.
Allerede i 2009 så publiserte Fasano svært viktig ny kunnskap i Scientific American om sammenhengen mellom lekk tarm og autoimmunitet, artikkelen kan du lese her.

Den verdenskjente forskeren Alessio Fasano forklarer autoimmunitet og lekk tarm i Scientific American


I dag viste han ytterligere kunnskap om hvordan en lekk tarm oppstår og hvilke faktorer som er med på å drive autoimmune tilstander. Som man kan se i Fasano sin fremstilling under så sier han at en genetisk predisposisjon er nødvendig. Men at mikrobiotaen og bakteriene i tarmen potensielt kan påvirke uttrykket til genene epigenetisk  og ytterligere skape en mer ustabil situasjon.
Han viser igjen at en lekk tarm (permeabilitet) også er sentralt i utviklingen av autoimmune tilstander sammen med påvirkning fra miljøet, som miljøgifter. Men han mener at kanskje den viktigste miljøfaktoren er maten vi spiser.

Fasano presenterte viktig ny kunnskap på dagens konferanse:

  • Epitelcellene som dekker innsiden av hele tarmen vår har reseptorer som gjenkjenner venner eller fiender og antistoffet IGA blir sendt ut i lumen (der maten er) for å ta kampen mot fiender der og ikke i vevet.
  • Han sier den klart viktigste bakenforliggende årsaken til kroniske sykdommer er maten vi spiser.
  • Fasano sier vi i den vestlige verden bare blir sykere og sykere til tross for at vi lever lengre. Men nå mener han at det også er i ferd med å snu og at vi nå for første gang på svært mange år vil få kortere levetid.

Autisme


 
Fasano viser til mange nye studier hvor man ser klare sammenhenger mellom inflammasjoner i tarmen og autisme. Samt viser til en store studie som viser bedring av autismesymptomer ved å behandle dysbiose i tarmen.

Vi har et valg

Harvard professoren sier videre at vi er et resultat av valgene vi tar. Helt fra vi blir født og resten av livet.
Han påpekte at helsevesenet trenger å gjennomgå et paradigmeskifte da dagens paradigme sier at når en autoimmun sykdom først er utløst – så er det ikke mulig å snu.

Fasano sier at det må skje et skifte i hvordan vi ser på og behandler autoimmune tilstander.


 
Fasano sier at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede disse tilstandene ved å finne og behandle de underliggende årsakene.

Tidlige tegn på Autoimmun sykdom

Forskere viser i dagens sesjoner til en rekke studier hvor de kan måle inflammasjonsmarkører årevis før klinisk sykdom manefisteres. Dette kan potensielt åpne for muligheten til å proaktivt behandle de som er i faresonen eller er allerede i en pre-klinisk fase for å utvikle autoimmune tilstander. Forskeren Robert Rountree viser til en studie publisert i Scientific American som viser dette.

I artikkelen i Scientific American kan vi lese:
Mange autoimmune sykdommer utvikler seg ikke spontant, men utvikler seg i stedet gjennom en lang periode før de blir klinisk tydelige.
Godt over 10 millioner mennesker tester positivt for autoimmune markører mange år før de har noen symptomer.
Dette innebærer tilstedeværelse av ytterligere miljøfaktorer som demper eller forsterker prosessen over tid.
Artikkelen fortsetter under

Miljøgifter og autoimmun sykdom

Robert Rountree Viser til en mengde studier som viser at det er klare sammenhenger mellom mange typer luftforurensing, miljøgifter og tilsetningsstoffer i maten og en rekke autoimmune sykdommer som Revmatisme, MS, Diabetes og en rekke andre.
Sentrale mekanismer for dette er:

  • Miljøgifter kan ødelegge mikrobiomet i lungene, på huden, i magen og hjernen som fører til en defekt barriere og potensielt et aktivert immunforsvar.
  • Gir lekk tarm som igjen kan føre til et aktivert immunforsvar og økt oksidativt stress.


Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  
Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her
Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her
Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.