Matallergier knyttet til barn med autisme-spektrumforstyrrelser.

En ny studie viser at barn med autisme-spektrumforstyrrelse (ASD) mer enn dobbelt så sannsynlig lider av matallergi enn barn som ikke har ASD.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen. 

Artikkelen fortsetter under

persontilpasset medisin

Wei Bao, assisterende professor i epidemiologi sier at funnet legger til en økende forskningsmengde som tyder på en immunologisk dysfunksjon som en mulig risikofaktor for utviklingen av ASD.

«Det er mulig at de immunologiske forstyrrelsene er prosesser som begynner tidlig i livet, og som da påvirker hjernens utvikling og sosiale funksjon, noe som igjen fører til utviklingen av ASD,» sier Bao. Studien er publisert i JAMA Network Open. Forskerne analyserte helseinformasjonen til nesten 200 000 barn samlet av US National Health Interview Survey (NHIS), en årlig undersøkelse av amerikanske husholdninger utført av U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Barna var mellom 3 og 17 år og dataene ble samlet mellom 1997 og 2016.

Artikkelen fortsetter under.

Behandling av autisme ved å behandle tarmen

Studien fant at 11,25 prosent av barna rapportert og diagnostisert med ASD har matallergi, betydelig høyere enn 4.25 prosent av barn som ikke er diagnostisert med ASD og har matallergi. Bao sier at studien hans ikke kunne vise årsakssammenhenger til dette forholdet gitt sin observasjonelle natur. Men tidligere studier har antydet mulige linker – som økt produksjon av antistoffer, overfølsomheter i immunsystemet som forårsaker nedsatt hjernefunksjon, abnormalitet i nevroutvikling og endringer i tarmbiomet.

Han sier at disse funnene garanterer videre undersøkelse. Den nye studien fant at 18,73 prosent av barna med ASD lider av respiratorisk allergi, mens 12,08 prosent av barn uten ASD hadde slike allergier; og 16,81 prosent av barn med ASD hadde hudallergi, godt over 9,84 prosent av barn uten ASD.

«Dette indikerer at det kan være en felles mekanisme som knytter ulike typer allergiske forhold til ASD,»

sier Bao.

Studien ble publisert online i JAMA Network Open. Les mer om studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.