Norske forskere finner at miljøfaktorer har ført til lavere IQ de siste tiårene.

Amerikanske forskere sier nå at gjennomsnittlig levealder er på vei ned i den vestlige verden, og nå sier norske forskere at IQ også synker. Hva er det som er i ferd med å skje?

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen. 

Forskere ved Ragnar Frisch senteret i Norge har funnet ut at IQ-testresultatene har gått sakte nedover de siste tiårene. Bernt Bratsberg og Ole Rogeberg beskriver i sin studie i Proceedings of the National Academy of Sciences deres studie og resultatene de fant.

Artikkelen fortsetter under.

Harvard professor Fasano: Autoimmune sykdommer kan helb …

Forskerne i Norge sier at trenden hvor vi får stadig høyere IQ har snudd. I stedet for å bli smartere, har mennesker begynt å bli dummere.

Studien besto av å analysere IQ-testresultater fra unge menn som kom inn til obligatorisk militær tjeneste i årene 1970 til 2009. I alt ble det rapportert 730 000 testresultater. Ved å studere dataene fant forskerne at poengene gikk ned med i gjennomsnitt syv poeng per generasjon, en klar reversering av testresultatene går tilbake ca 70 år.

Forskerne fant også at noe av nedgangen kan skyldes miljøfaktorer. Men de foreslår også at endringer i livsstil kan utgjøre noe av nedgangen, så vel som forandringer i utdanningssystemet og at barn leser mindre og spiller videospill mer. Dessverre har andre forskere funnet lignende resultater. Et britisk team har nylig funnet at IQ faller med 2,5 til 4,3 poeng hvert tiår siden omtrent slutten av andre verdenskrig.

Artikkelen fortsetter under

Det medisinske teamet ved Funksjonellmedisinsk Institutt var nylig på medisinsk konferanse i USA og da påpekte en professor ved Harvard University at trenden med økt levealder også er i ferd med å snu, spesielt i den vestlige verden. Han spekulerte i om dette blant annet skyldes miljøfaktorer.

Sammen med de nye studiene på IQ viser dette noen foruroligende negative trender for både mental og fysisk helse spesielt i den vestlige verden. Med tanke på de enorme ressursene som brukes på medisinsk forskning og helsevesen så er dette en potensielt urovekkende utvikling med tanke på at forskerne synes enige om at dette skyldes miljøfaktorer. Du kan lese hele den norske IQ-studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.