Overveldende mengde forskning viser sammenheng mellom miljøgifter og autoimmune tilstander

Dag tre forklarer forskerne sammenhengen mellom miljøgifter, forhøyet østrogen, lekk tarm, kosthold og tarmdysbiose – og autoimmunitet.

  • En rekke studier viser nå hvordan den totale mengden av miljøgifter vi får i oss kan være helt sentralt i utviklingen av autoimmun sykdom.
  • Enkelte miljøgifter kan øke østrogen og drive autoimmun aktivering.
  • Ny forskning viser hårsykdommen Alopecia Areata knyttet til soppinfeksjon og Helicobacter Pyrroli.
  • Sammenhengen mellom virus og autoimmune sykdommer.
  • Interessant geografisk utvikling av autoimmune tilstander.
  • Funksjonellmedisin tar steget inn alle de ledende amerikanske helsevirksomhetene og forskningsinstitusjonene.

Artikkelen fortsetter under

Dag tre av IFM-konferansen ga en mengde ny kunnskap om autoimmune tilstander. Professorer fra mange av verdens ledende forskningsinstitusjoner som Harvard og Cleveland clinic holdt innlegg som igjen viser at Funksjonellmedisin leder an i integrering av ny forskning.

Leonard H Calabrese er Professor i immunologi ved sykehuset som er rangert som et av de aller beste i verden, Cleveland Clinic.

Han viser til en gigantisk undersøkelse av nesten 100 000 kvinner og sammenhengen mellom kosthold og utvikling av revmatiske sykdommer. Den viser en kraftig økning av risiko ved et vestlig kosthold i forhold til et vegan-kosthold. 

Han er videre opptatt av å vise mengden kunnskap vi nå har om hvordan vår adferd kan påvirke immunforsvaret og inflammatoriske sykdommer. Og at stress, trening og indre ro er svært viktige faktorer.

For eksempel viser han til studier som viser hvordan aktivitetsnivået vårt påvirker utvikling av Revmatiske sykdommer. De viser moderat trening er ideelt mens hard trening faktisk kan være med på å drive en autoimmun respons.

Professor Yehuda Shoenfeld er grunnlegger og leder av Zabludowicz senter for autoimmune sykdommer og en ledende immunolog i verden. Han ga et overordnet bilde på foreliggende kunnskap om autoimmunitet.

Det første han viste var den dramatiske økningen i diabetes blant barn i Norge.

Han viste også en interessant utvikling i antall publiserte studier om mikrobiomet, altså det lille livet i kroppen vår. Denne viser den eksplosjonsartede mengden studier fra år 2000 og frem til i dag, en utvikling som garantert vil fortsette.

Han viste også at kvinners nivår av økt østrogen gir kvinner klart høyere risiko for å få autoimmune tilstander enn menn.

Han viser til en rekke studier som viser sammenhenger mellom økte nivåer av østrogen, både for kvinner og menn, og autoimmune sykdommer.

Autoimmunitet og geografi

Professoren presenterte et kart over antall tilfeller av noen typer autoimmune tilstander i de ulike delene av verden. Interessant nok viser han at i beltet rundt ekvator er det klart lavere antall med disse tilstandene.

Han spekulerer i om det kan det være vitamin D som gjør at de har mindre autoimmunitet? Eller kan det være mikrobiomet ved at de lever mye ute i naturen hele året? Eller kanskje begge deler? Samt andre mulige hypoteser.

Autoimmunitet og virus

Flere studier ble også presentert som viser hvordan tilstedeværelsen av Herpes eller Epstein-Barr virus kan være en medvirkende trigger av autoimmun sykdom.

Lekk tarm og autoimmunitet

Gjennom alle foredragene ble det vist en rekke studier som viser hvordan lekk tarm er helt sentralt i utviklingen av autoimmun sykdom. I denne utvalgte studien viser forskerne hvordan det å «tette» lekk tarm vil forhindre utvikling eller drive reversering av autoimmun sykdom.

Behandling av hårsykdommen Alopecia.

Hårsykdommen alopecia areata og totalis er en autoimmun tilstand hvor man gjerne får flekkvise bare partier av håret eller at man mister alt hår.

Alopecia areata og totalis er autoimmune sykdommer assosiert med antistoffer mot hårsekkene.

Det ble presentert ny kunnskap om denne tilstanden

Gode resultater vises ved å ehandle pasienter med alopecia areata og alopecia totalis ved å gjenopprette immuntoleranse ved å senke forekomsten av soppen Candida i tarmene.

I tillegg presenteres en studie som viser sammenhenger med bakterien Helicobacter Pylori.

Miljøgifter og autoimmune tilstander

Det ble vist en rekke studier som viser et omfattende antall miljøgifter og deres innvirkning som drivere av autoimmune tilstander. Både alene og sammen.

Hvordan tungmetaller påvirker er nå mer velkjent. Men hvordan miljøgifter påvirker hormonsystemet gjennom endokrine forstyrrelser og videre driver autoimmun sykdom – er ikke like kjent.

Endokrine forstyrrelser:

«Naturlige eller syntetiske forbindelser som via miljømessige eller uheldige utviklingsmessige eksponeringer endrer hormonelle og homeostatiske systemer som gjør at organismen kan kommunisere med og reagere på miljøet.»
Diamanti-Kandarakis E, et al., Endocr Rev. 2009 juni; 30 (4): 293-342

Østrogen er viktig for menneskers helse:

  • Østrogen er et sentralt hormon for helse hos begge kjønn.
  • Dette hormonet er uunnværlig for glukose homeostase, immunforsvar, beinhelse, kardiovaskulær helse, fruktbarhet og neurale funksjoner.
  • Østrogen er imidlertid sentralt ved nesten alle menneskelige patologier, så vel smittsomme, autoimmune, metaboliske til degenerative tilstander.

Økningen i inflammatoriske midler i det dagliglivet øker østrogennivået (eller nivået av østrogenhermere), som gir østrogendominans. Dette resulterer i overuttrykk av østrogenreseptorer (ERa og ERβ), skadet vev, som igjen fører til autoimmune sykdommer.
Patel S, et al., Biomed Pharmacother. 2018 21. mars, 102: 403-41

Videre blir det understreket viktigheten av total toxic load – altså den totale mengden av minljøgifteksponering. Enkeltverdier over anbefalt nivå må selvsagt adresseres, men det er ikke nødvendigvis enkeltverdier som er forhøyet – men totalen er avgjørende.

Stoffskifte og miljøgifter.

Spesielt tungmetallet Cadmium, BPA fra plastikk og Ftalater blir trukket frem som sterkt forstyrrende for funksjonen til skjoldbruskkjertelen.

BPA-påvirkning på stoffskiftet:

Funksjonellmedisin tar stadig nye steg som fremtidens helsevesen.

Avslutningsvis holdt ledelsen i IFM et interessant foredrag om fremtiden til Funksjonellmedisin og konvensjonell medisin. I USA er avstanden nå langt mindre enn tidligere. Alle de ledende sykehusene i USA har egne funksjonellmedisinske divisjoner og satser stort på persontilpasset medisin. Det er også et tett samarbeid med de ledende forskningsinstitusjonene, som Harvard Medical School. Alle disse institusjonene har et tett samarbeid med IFM viser hvordan Funksjonellmedisin er helt sentralt i utviklingen av fremtidens helsevesen.

Det tar ca 17 år fra ny forskning og kunnskap blir publisert til det er klinisk tilgjengelig for alle.

Det er dette gapet funksjonellmedisin er i ferd med å lukke ved å ta i bruk ny kunnskap svært raskt og kontinuerlig.

Resultatene fra for eksempel Cleveland Clinic viser nå hvordan de ser at behandlingen av kroniske tilstander gir bedre resultater samt lavere kostnader enn tidligere konvensjonelle metoder med symptomdempende fokus.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNINGSSAMTALE.
Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt praktiserer persontilpasset medisin hvor vi finner og behandler den underliggende årsaken til sykdom. Les mer om oss og tilbudet vårt her. Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning som blir publisert.