Hvordan Omega 3 og hvilepuls kan påvirke mentale forstyrrelser.

Noe så enkelt som Omega 3 kosttilskudd kan redusere mentale forstyrrelser og til og med voldelig oppførsel, viser forskning.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Å gi barn omega-3-fettsyre-kosttilskudd reduserer forstyrrende atferd, noe som igjen har en positiv effekt på foreldrene deres. Dette gjør det mindre sannsynlig at det oppstår verbale overgrep, ifølge Jill Portnoy, en assisterende professor ved UMass Lowell Skole for kriminologi og rettsstudier.

«Dette er en lovende fordi omega-3-fettsyrer antas å forbedre hjernehelse hos barn og voksne.»

Den nye forskningen, publisert i Aggressive Behavior, er bare et eksempel på hvordan Portnoy studerer biologiske og sosiale faktorer som kan bidra til å forklare og forutsi impulsiv og risikabel oppførsel. Målet er å bidra til å finne effektive måter å gripe inn før antisosial oppførsel eskalerer til kriminalitet. Arbeidet tar Portnoy inn til kjernen av debatten om «arv eller miljø» – om personer som begår forbrytelser. Om det er noe i deres fysiologi som bidrar til at de gjør det, eller at det er sosiale faktorer som voldelige familiesituasjoner, som fører dem til det. «Selvfølgelig er det begge,» sier hun, men nøyaktig hvordan er fortsatt uklart.

«Biologi og sosialt miljø samhandler på komplekse måter som vi bare begynner å forstå.»

Portnoy utforsker en slik forbindelse gjennom et annet forskningsprosjekt som ser på hvordan en lav hvilepuls kan føre til antisosial adferd.

Artikkelen fortsetter under.

«Min teori er at en lavt hvilende hjertefrekvens kan være en adaptiv effekt: Hvis du blir utsatt for kronisk eller hyppig stress som barn, tilpasser du deg ved å senke hjertefrekvensen. Den lavere hjertefrekvensen beskytter deg ved å bremse din reaksjon på stressende hendelser, men det kan også føre til stimuleringssøkende oppførsel. Med andre ord kan et stressende miljø forårsake fysiologiske endringer som fører til økt aggressiv og impulsiv oppførsel, i tillegg til å forårsake atferden direkte, «

Portnoy har studert hundrevis av ungdommer i Pittsburgh, hvor hun vokste opp. Forskerne fant at ungdommer med lavere hvilepuls var mer sannsynlig å opptre mer sensasjonssøkende, inkludert antisosial adferd, noe som kan være spesielt problematisk for personer som bor der det er få muligheter for positive former for stimulering.

Artikkelen fortsetter under.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Portnoy, som nå bor i Portsmouth, NH, vil fortsette sin forskning på dette emnet og undersøker videre sammenhengen mellom stress, puls og oppførsel. Gjennom denne studien vil Portnoy og hennes team undersøke hva hun beskriver som et kontinuum av kriminell oppførsel med målet om å finne nye måter å forhindre det på.

«Mange bryter loven på små måter, for eksempel ved å kjøre noen få kilometer over fartsgrensen. Jeg er interessert i folk som oppfører seg aggressivt, men ikke på nivået med kriminell oppførsel, eller kanskje de begår mer seriøse forbrytelser som tyveri eller overfall, men har ikke blitt fanget opp.»

Les studien her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.