Hvordan behandle Candida med en annen sopp, Saccharomyces boulardii

Saccharomyces boulardii er en gjærsopp som det har blitt forsket mye på i forbindelse med dens mulige terapautiske egenskaper mot andre soppinfeksjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

Candida albicans er et opportunistisk patogen som kan forårsake tarminfeksjoner og infeksjoner i andre slimhinner i kroppen. Og når den når ut i blodbanen kan den føre til alvorlig systemisk infeksjon.

Det har de senere årene blitt forsket mye på hvordan Saccharomyces boulardii kan ha en terapeutisk virkning i forhold til denne typen infeksjoner og redusere inflammasjoner. Vi ser i denne artikkelen  på flere av disse studiene.

Saccharomyces boulardii er en tropisk gjærsopp som først ble isolert fra frukt i 1923 av en fransk forsker, Henri Boulard. S. boulardii er en stamme av Saccharomyces cerevisiae (tradisjonell bakegjær).

Artikkelen fortsetter under.

I en studie publisert i Oxford Academic fant forskerne at både S. boulardii og dens biprodukter signifikant hemmer Candida albicans evne til å gro inn i epitelcellene (som den kan gjøre når den går inn en invasiv form), cellene som slimhinnen består av som dekker hele tarmen vår. Resultatene indikerer også at S. boulardii kan bidra til på dempe inflammasjon.

Den naturlige mikrobiotaen, alle mikroorganismene i tarmen vår, og overflaten av tarmslimhinnen interagerer med hverandre og virker som en barriere for å forhindre kolonisering av tarmoverflaten av patogene (potensielt sykdomsfremkallende) mikroorganismer. Patogeninfeksjoner kan føre til at epitelcellene induserer sekresjon av pro-inflammatoriske cytokiner. Cytokiner er signalmolekyler som blir laget av cellene. De hjelper med å kontrollere immunsystemet og bekjempe infeksjoner.

Candida albicans er det vanligste opportunistiske sopppatogenet i menneskekroppen. Den kan forårsake skade på ulike måter, feste seg i slimhinnen, danne biofilm og morfologisk transformasjon ved at den endrer form til en invasiv form og danner hyphaer (lange tråer/flageller) som kan trenge inn i tarmslimhinnen. Det første og nødvendige trinnet for infeksjon er at C. Albicans fester seg til slimhinnen. Candida albicans er i stand til å feste seg blant annet til epitelcellene i tarmslimhinnen, den vaginale slimhinnen og den orale slimhinnen i munnen.

Når C. albicans fester seg til slimhinnene og trenger inn i epitelcellene fører dette deretter til dannelse av biofilm, et slimlag som sopp og bakterier kan vokse og beskytte seg i. I denne tilstanden blir soppcellene resistente mot antifungale medisiner og immunforsvaret kan bli aktivert. C. albicans har altså evnen til å endre seg i form fra en ufarlig gjærsopp til en pseudohyphae og til slutt hyphae og denne endringen er korrelert med soppens evne til å påføre skade på slimhinnen og forårsake sykdom. Candida albicans i gjærsopp-formen er mindre virulente (evne til å skape sykdom) og immunforsvaret vårt evner å hanskes med soppen i denne tilstanden.

Artikkelen fortsetter under.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Saccharomyces boulardii er en ikkepatogen (ikke potensielt sykdomsfremkallende) gjærsopp som brukes ved forebygging eller behandling av tarmsykdommer, hovedsakelig diaré. Det har også en positiv effekt på epithelcellenes barriereintegritet under bakteriell infeksjon. Når integriteten til epitelcellene blir svekket kan vi få en «lekk tarm» tilstand. Flere studier har vist at S. boulardii påvirker immunresponsen og stimulerer sekresjonen av sekretorisk immunoglobulin A, Sec IGA.

I en musemodell av tarmbetennelse reduserte S. boulardii betennelse og C. albicans evne til kolonisering av tarmen. Saccharomyces boulardii er også i stand til å redusere transport og trans-lokalisering av C. albicans fra tarmkanalen til lymfeknuter og andre organer.

Studien viser at S. boulardii og forbindelser utskilt av den kan redusere C. albicans evne til å feste seg til humane tarmceller, som vil si at den potensielt kan hindre Candida-soppen fram å gå inn i en invasiv form. Studien har også vist den potensielle antiinflammatoriske virkningen av S. boulardii, og spesielt sammen med smørsyre, Butyric Acid, øker virkningen betraktelig.

Artikkelen fortsetter under.

Overveldende mengde ny forskning viser hvordan sopp kan …

En annen studie utført på små barn først publisert i European Journal of Pedriatics viser at S. boulardii kan være like effektivt som det soppdrepende medikamentet Nystatin.

Denne studien tok sikte på å sammenligne effekten av oralt administrert Saccharomyces boulardii versus  det antifungale legemiddelet Nystatin i forebygging av soppkolonisering og invasive soppinfeksjoner, hos barn med svært lav fødselsvekt.

Konklusjon til studien er at Saccharomyces boulardii er like effektiv som Nystatin for å redusere soppkolonisering og invasiv soppinfeksjon.

Artikkelen fortsetter under

Les vår artikkel om mulige årsaker og mulig behandling av Candida soppinfeksjon.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? DELTA PÅ ET UFORPLIKTENDE INNTAKSMØTE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.