fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan hjernen spiller en rolle ved inflammatoriske tilstander.

Hos pasienter med kroniske inflammatoriske tilstander vokser nå forståelsen av hvordan betennelsen påvirker hjernen.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.
Tidligere så mann på hjernen som en helt separat del av kroppen som mer eller mindre var et eget system uavhengig av resten av kroppen. En ny studie publisert i Nature Communications viser ny forståelse i forhold til dette.

«Rheumatoid artritt er en inflammatorisk og autoimmun tilstand med voldsomme nivåer av betennelse som kan påvirke ledd og resten av kroppen, forårsaker tretthet og skaper kognitive problemer,»

sier Andrew Schrepf, Ph.D., en forsker ved Michigan Research Center og en av de ledende forfattere av studien.

«Selv om det i lang tid har blitt antatt at betennelsen vi ser i blod, påvirker hjernen, visste vi ikke nøyaktig hvor og hvordan endringene i hjernen faktisk skjedde.»

Artikkelen fortsetter under.

Mikrober er ikke fienden – de er en stor del av oss.


Schrepf sier at forståelsen av virkningen av betennelse ved kortsiktige sykdommer er god, men det samme kan ikke sies for kroniske lidelser.

«Når en person blir syk med influensa, begynner de for eksempel å vise symptomer på betennelsen som skjer i kroppen, for eksempel å føle seg sløv og ikke i stand til å kontrollere kroppstemperaturen. Vi ønsket å forstå hva som skjer der pasientene har betennelse i uker, måneder eller år, for eksempel ved revmatoid artritt.»

Forskerne så på resultatene ved baseline og etter seks måneder. De undersøkte om høyere nivåer av perifert betennelse var forbundet med hjernekoblinger og struktur.

«Vi målte nivåene av betennelse i blod, akkurat som det ville blitt gjort klinisk av en reumatolog for å undersøke alvorlighetsgraden av sykdommen og hvordan den utvikler seg».

Artikkelen fortsetter under.
Når epitelcellelaget i tarmen blir brutt så kan det oppstå en såkalt «lekk tarm». Du kan her lese om lekk tarm og sammenhengen med betennelser, inflammasjoner og autoimmunitet. 

sier Schrepf. Videre sier han;

«Vi fant omfattende og konsistente resultater på et par områder av hjernen som ble knyttet til flere hjernenettverk. Vi så igjen seks måneder senere og så lignende mønstre, og denne replikasjonen av resultatene er ikke så vanlig i denne typen studier.»

Medforfatter, Chelsea Kaplan, Ph.D.,forsker ved Michigan Medicine, undersøkte deretter funksjonelle koblinger ved 264 regioner i hjernen og identifiserte økte tilkoblingsmønstre hos pasienter som opplevde økt inflammasjonsnivå.

«I en grafisk teoretisk analyse over hele hjernenettverket, korrelerer det med nivåene av betennelse… Dette viste oss at hjernen ikke fungerer isolert. Det viste også hvordan betennelse vi måler i periferien, faktisk kan endre funksjonsforbindelser i hjernen og spille en rolle i noen av de kognitive symptomene vi ser ved revmatoid artritt.»

sier Kaplan.

«Disse spennende dataene støtter ideen om at reumatoid artrittbetennelse rammer hjernen og ikke bare leddene,»

det sier en annen på teamet, Basu. »
Forskerne viser at ved å behandle systemiske betennelser kan forbedre livskvaliteten til pasienter med revmatoid artritt og potensielt andre kroniske inflammatoriske tilstander. Les mer om studien her. 
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? DELTA PÅ ET UFORPLIKTENDE INNTAKSMØTE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.
Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.
Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.