Nevroinflammasjon kan spille en kritisk rolle ved stress-utløst depresjon

En gruppe forskere har oppdaget at nervebetennelse spiller en uventet viktig rolle i stress-utløst depresjon – kan føre til ny behandling.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som vi publiserer i nyhetsseksjonen.

En gruppe japanske forskere har oppdaget at nevrale betennelser forårsaket av vårt medfødte immunsystem spiller en uventet viktig rolle i stress-indusert depresjon. Denne innsikten kan potensielt føre til utvikling av ny behandling rettet mot vårt medfødte immunforsvar.

Studien ble ledet av professor Tomoyuki Furuyashiki og assisterende professor Shiho Kitaoka (Kobe University Graduate School of Medicine) i samarbeid med Shuh Narumiya (Kyoto Universitets Graduate School of Medicine).

Artikkelen fortsetter under.

Hos pasienter med kroniske inflammatoriske tilstander vokser nå forståelsen av hvordan betennelsen påvirker hjernen.

Hvordan hjernen spiller en rolle ved inflammatoriske ti …

Tidligere forskning har allerede tydet på en forbindelse mellom betennelse og depresjon: økte nivåer av betennelsesrelaterte cytokiner i blodet hos pasienter som lider av depresjon, aktivering av mikroglia (betennelsesrelaterte celler i hjernen) hos depressive pasienter, og en høy prosentandel av depresjonsutbrudd hos pasienter som lider av kronisk inflammatorisk sykdom.

Psykologisk stress forårsaket av sosiale og miljømessige faktorer kan utløse en rekke forandringer i både sinn og kropp. Moderate nivåer av stress vil provosere frem en defensiv respons, mens ekstrem stress kan senke våre kognitive funksjoner, forårsake depresjon og forhøyet angst og er en risikofaktor for psykiske lidelser. Forskningsgruppen fokuserte på å avklare mekanismen som forårsaker et følelsesmessig respons på gjentatt stress. Først så de på endringer av genuttrykk i hjernen forårsaket av gjentatt sosialt stress.

De fant at gjentatt stress påvirket immunreseoptorer i hjernen.

De fant også i en nytt eksperiment med en musemodell at gjentatt stress induserte ekspresjonen av betennelsesrelaterte cytokiner IL-1 alfa og TNF alfa i microglia.

Den depressive oppførselen til musene ble undertrykt ved behandling av medial prefrontal cortex med nøytraliserende antistoffer for betennelsesrelaterte cytokiner.

Artikkelen fortsetter under.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Disse resultatene viser at gjentatt sosial stress aktiverer microglia i den mediale prefrontale cortexen via de medfødte immunreceptorene TLR2 / 4. Dette utløser uttrykk av betennelsesrelaterte cytokiner IL-1 alfa og TNF alfa, som fører til atrofi og nedsatt respons av nevroner i medial prefrontal cortex, og forårsaker depressiv atferd.

Professor Furuyashiki sier:

«Disse funnene viser betydningen av nevral betennelse forårsaket av det medfødte immunsystemet for stress-indusert depresjon. Dette kan føre til utvikling av ny antidepressiv behandling rettet mot medfødte immunmolekyler.»

Les studien publisert i Cell her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? DELTA PÅ ET UFORPLIKTENDE INNTAKSMØTE. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin herFlere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikken og Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg. Book Inntaksmøte her.Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt herArtikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.